Hvem påvirker samfunnsutviklingen? Politikere, pressgrupper eller «folkets frie vilje»?

Av
DEL

Meninger
«Er folkets frie vilje bærekraftig»?
Det var tema daDrammen Kirkeforum for kort tid tilbake inviterte til et interessant møte.

Bakgrunnen var lokalpolitikernes avvisning av Buskerudpakka og hvilke muligheter det nå er for å få gjennomført en bærekraftig byutvikling i byen vår. Et tverrpolitisk panel av kommunestyremedlemmer deltok både i innledningen og i debatten som fulgte.

Et sentralt spørsmål i denne diskusjonen er om vårt demokrati er egnet til å gjennomføre de drastiske tiltak som mange nå mener er nødvendige for å sikre bærekraft i fremtiden. Etter høstens kommunevalgkamp sitter mange av oss igjen med inntrykk av at lokalpolitikere heller snur kappen etter (den antatte) vinden enn å ha meninger om hvordan samfunnet skal utvikle seg.

Følg oss på Facebook - DT Meninger

Man vinner kanskje ikke valg på å fronte tøffe og upopulære tiltak selv om disse tiltakene kan være aldri så nødvendige. Eller gjør man det? Kanskje politikerne ikke har fattet den voksende bekymringen for utviklingen i klimaet som preger stadig nye grupper?

I vårt demokrati mener de fleste av oss at det er «folkets frie vilje» som bestemmer hvem som sitter i kommunestyret. Det er «folkets frie vilje» som avgjør hvilke saker politikerne arbeider med og hvilke konklusjoner debattene og vedtakene ender i. På møtet i menighetshuset tok man utgangspunkt i byens positive utvikling gjennom de senere år. Rensingen av elven, byfornyelsen med trafikksanering, oppussing av elvebredden og en rekke tiltak hvor stat, kommune og næringsliv hadde samarbeidet godt.

Dette er vel og bra, men det er et beklagelig faktum er at denne endringsprosessen ikke startet i bystyret. Den lovpriste byutviklingen startet med staten stilte et ultimatum om at elven skulle renses. Det skulle ikke oppføres et eneste nytt bygg til i Drammen før dette arbeidet var igangsatt. En liten og idealistisk gruppe ungdommer hadde fyrt opp under bålet, de hadde vært med på å få en «radikal» miljøvernminister på banen. Bystyret måtte bite i det sure eplet og bevilge store til kloakkrensing. Tvang og press måtte til.

Er vi i en tilsvarende situasjon nå? Tror vi Bystyret over noen få år vil bevilge milliardbeløp for å gjøre byen bærekraftig? Neppe.

Erfaring synes å vise at politiske organer må vekkes/påvirkes/presses for å ta store og antatt viktige grep om endringer. Spørsmålet er da om hvem som skal vekke eller presse de folkevalgte til å ta disse grepene? Er det «folkets frie vilje» eller er det pressgruppene som har påvirkningskraft til å sette i gang slike endringer.

Og hvilke motiv har disse pressgruppene? Er de ideelle, egoistiske, økonomiske eller kulturelle? Slike grupper kan hete «Drammenselva Venner», «Oljelobbyen», «Nei til bomring» eller «First House». Med sterke slike aktører blir vel politikk summen av de aktive pressgruppers virksomhet?

Og hvem vinner? De som har mest ressurser, de som er best til å argumentere eller de som er best til å manipulere? Hvor er det da blitt av «den frie folkeviljen»?

Demokratiske prosesser kan ta lang tid. De er lange og trygge vil mange si. Men, hvis vi ikke har så god tid, hva gjør vi da innenfor demokratiets rammer? Svaret kan ligger i at da må vi engasjere oss, vi må mene og skrive, argumentere og tale.

Mange barn får i dag velge bort det de ikke liker. Som ansvarlige voksne kan vi ikke det. Jeg tror mange i dag er rede til å endre sin atferd, sine vaner og sitt forbruk og dermed ta klimavennlige og bærekraftige skritt i sin hverdag. Forhåpentligvis er det en mye større aksept for det enn våre lokalpolitikere aner.

Det som da trengs er en bred markering av engasjement for å vise våre folkevalgte at vi krever de tar kraftige og smertefulle grep. De må drive fram en reell bærekraftig endring før skadene er kommet for langt. På den måten vil endringene kunne skje innenfor rammen av et demokratisk system.

Hvis ikke må vi rope på den sterke mann / sterke kvinne og da kan det gå veldig galt på lengre sikt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags