Kultur og frivillighet blir samlende for nye Drammen. Vi øker støtten

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. Vi vil øke summen som settes av i budsjettet for søkbare tilskuddsordninger til kultur og frivillighet. Det vises i Kulturplanen, som er vårt styringsdokument for kultur og frivillighet, og et viktig verktøy for oss.

Vi vil være tydelig på den retningen vi ønsker, og det skal merkes at det blir en forskjell og bedre rammebetingelser nå som Arbeiderpartiet er i posisjon. I vårt program for 2020 til 2023 står det at Kulturplanen som ble vedtatt i 2018 skal gjelde for hele den nye kommunen. Planen er et styringsdokument som er kommet fram gjennom dialogmøter med kulturaktørene, det er de som kjenner «hvor skoen trykker».

Arbeidet ble gjort i «gamle» Drammen, men det er mange av de samme utfordringene kulturfeltet i den nye kommunen opplever.

For oss er kultur og frivillighet viktig. Det er flere grunner til det. Vi ønsker å legge til rette for at flest mulig kan være en del av samholdet man opplever i et korpsmiljø, i koret, speidern eller i en dramagruppe. Det forebygger utenforskap. Man blir tryggere på seg selv, lærer å ta vare på hverandre, får utviklet empati og det skapes vennskap som varer hele livet på tvers av alder, skoletilhørighet og etnisk bakgrunn. Ikke minst får man med seg læring og tro på seg selv som er «gull verdt» både sosialt, på skole og i jobbsammenheng.

Hva denne effekten betyr for kommunen vår kan ikke regnes i kroner og øre. Et bredt kulturtilbud er også en positiv bidragsyter til kommuneøkonomien, både direkte og indirekte gjennom aktivitet og arbeidsplasser. Kulturarrangement gir positive bidrag og ringvirkninger for andre deler av næringslivet også.

Publikum og liv i kommunesentrene er noe vi ønsker, og frivillighet og kultur er verktøyet som hjelper oss.

Aktiviteter vil virke samlende for den nye kommunen, og det er et mål at alle kommunedelene skal beholde sitt særpreg. For at kulturen og frivilligheten skal kunne blomstre og vokse, må de ha gode rammebetingelser. Vi skal i tillegg bidra med samarbeid og forutsigbarhet.

Derfor vil vi i denne perioden øke summen som settes av til søkbare tilskuddsordninger og andre støtteordninger til kultur og frivillighet. Det skal vises i budsjettene fremover at vi ser viktigheten av den jobben som gjøres i denne sektoren.

Søkeordningen skal være mer fleksibel gjennom året. Realistisk sett vil vi kanskje ikke kunne få til alt som står i Kulturplanen verken i 2020 eller i denne fireårsperioden. Økonomien er begrenset, og det er harde prioriteringer. Men vi vil være tydelig på den retningen vi ønsker for kultur og frivillighet, og det skal merkes at det blir en forskjell, bedre rammebetingelser, nå som Arbeiderpartiet er i posisjon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken