Kulturbrukerne kan kjenne på en stolthet for at også andre synes at det er bra i Drammen.

Av
DEL

MeningerEn jury har pekt på Drammen.

Et enstemmig bystyre vedtok at Drammen skulle søke om å få topp-plassen blant kulturkommuner. Vi løftet fram det vi mente var helt spesielt og flott innen kultur, idrett og friluftsliv i Drammen. Og det slo godt an.

Prisen for Norges kulturkommune er innstiftet av Norske kommuners kulturforum (NOKU) og deles ut hvert andre år. Når NOKUs jury har valgt Drammen som vinner, da tar vi det til oss.

Juryen bemerket at Drammen hadde en god kulturplan med tydelige og langsiktige mål etter en grundig innspillsprosess. Godordene gis om strategisk og målrettet arbeid for hele bredden av kulturfeltet på tvers av sektorer og i takt med selve den fysiske byutviklingen. Juryen fokuserer videre på møteplasser for fellesopplevelser som elvebreddene, torg, leke- og aktivitetsplasser og parker. Det snakkes om gode uterom for kunst og om hvordan byen har åpnet opp for mulighetene som graffitikunst kan gi.

LES OGSÅ: Drammen symfoniorkester feirer 100 år: – Byen hadde vært fattigere uten dere

Verdien av en pris

Alle setter pris på å bli sett, hørt og verdsatt. Også en kommune. Prisen er langt mer en plaketten som henger på veggen i rådhuset. Prisen er verdsetting av både amatør- og profesjonelle kulturlivet som har produsert kvalitet gjennom mange år. Prisen er en takk til alle de frivillige som stiller utrettelig opp og muliggjør store og små arrangement.

Kulturbrukerne kan kjenne på en stolthet for at også andre synes at det er bra i Drammen. Det er en klapp på skulderen til de mange sterke fagmiljøene i kommuneadministrasjonen som har jobbet på tvers og tilrettelagt for den byen vi har i dag. Det gir ny energi når noen sier at det du har gjort er bra.

Alle bidragsytere kan rette ryggen å ta imot velfortjent ros. Prisen har også en viktig «indremedisinsk» effekt på alle som bor og sogner til Drammen. Vi kan være stolte sammen. Prisen gir positivt fokus på byen og på sett og vis videreføring av det omdømmearbeidet som byen gjorde gjennom 10 år. Slike anerkjennelser gir inspirasjon og motivasjon til å strekke seg mot nye kulturhøyder.

LES OGSÅ: Inviterer til gratisfest med stor overraskelse: – Jeg håper det vil gå et sus gjennom salen

Forbilde

Drammen blir trukket fram som et forbilde for andre kommuner. Dermed tar mange kontakt og ber oss fortelle om byen og hvordan det jobbes. Slike oppdrag gir motivasjon. Spesielt sier juryen at vi er en foregangskommune som deler viktige erfaringer og kunnskap om hvordan legge til rette for et mangfoldig og inkluderende kulturliv.

Vi prises for våre bidrag til forskning for å bli enda bedre til å nå fram til og bygge et publikum. Drammen bygger bruer mellom folk ved sin satsing på kultur og god medvirkning.

LES OGSÅ: Fanfare for kulturarvens voktere

Drammen anno 2020

Når startskuddet for nye Drammen går 1. januar, vil tilfanget av kulturtilbud og mulighetene for selv å finne noe interessant, bli enda større. Kulturbystatusen burde kunne være et flott utgangspunkt og gi de beste mulighetene for videre kultursatsing når ny kommune bygges.

La oss vise oss selv og Kultur-Norge at vi er en fremoverlent, kunnskapsrik, mangfoldig og inkluderende kulturkommune blant Norges største kommuner.

Neste nasjonale kulturby blir utpekt i 2021. Det betyr at Drammen har posisjonen ut 2020. Denne posisjonen vil bli godt utnyttet.

Og selvsagt vil vi både takke, gratulere og feire. Det er alltid viktig. En åpen og gratis kulturfest på Union Scene 25. oktober har slått an og er faktisk fullbooket. Herved takkes og bukkes det for kulturliv og kulturbrukere som alle bidrar og løfter kulturkommunen Drammen videre mot nye høyder.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags