Ønsker vaksinemotstanderne at vi skal dø tidlig av infeksjoner?

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vaksinedebatten er absurd. «Min frihet stopper der din begynner» er et viktig prinsipp når vi debatterer om dette. Vaksinering er ingen privatsak, og det kan ikke forsvares med at folk skal ha frihet til å bestemme over egen eller barnas kropp.

Når frihet til å droppe vaksiner setter andres liv og helse i fare, er ikke valgfrihet et argument. Men dessverre er det noen foreldre som nekter å gi barna sine livsviktige vaksiner uten at det er en medisinsk grunn, men ofte bare av egen overbevisning og ikke-dokumentere antakelser.

Følg oss på Facebook - DT Meninger

Den risikoen vaksinemotstandere påfører egne og andres barn er helt hinsides, til tross for at vaksiner er et av de største medisinske og menneskelige fremskrittene som verden har sett. Takket være vaksiner er mange smittsomme og mulige dødelige sykdommer så godt som utryddet, og det berger mange liv hver eneste dag. Men selv om vi har et helt fantastisk vaksinasjonsprogram i Norge, er andelen for lave i mange kommuner. Ved lav vaksinedekning, øker sjanser for at det bryter ut i epidemier igjen.

Barnesykdommen meslinger krever for eksempel at 95 prosent av befolkningen har tatt vaksine, for å kunne beskytte de som av medisinsk grunn ikke kan ta vaksiner. Dette kalles flokkimmuniteten. Hvis mange nok nekter å vaksinere seg selv eller barna sine, setter de hele fellesskapet i fare. Jo flere som er vaksinert, jo tryggere er vi.

Vaksinemotstandere utgjør en fare for andre. De herjer på sosiale medier og sprer mye grov feilinformasjon, noe som fører til at enda flere foreldre tar valget om ikke å vaksinere barna sine. Da fratas barna rett til viktig helsehjelp. De hevder at vaksiner inneholder farlige stoffer og kan gi deg autisme eller ME. Dette er feil, og gjentatte studier har tilbakevist at det finnes noen sammenheng.

Verdens helseorganisasjon kaller dette «en av vår tids største helsetrusler». De som sier nei til å vaksinere barna sine leker med livet til små barn, syke og eldre. Uten vaksiner hadde infeksjoner fortsatt vært en av de største dødsårsakene i Norge. På verdensbasis fører mangelfull vaksinering til at meslinger dreper rundt 100.000 barn i året. Antallet som blir smittet og som dør stiger i Europa, og det er en skummel utvikling. Det kan være et spørsmål om tid før liv går tapt her i Norge også. Ønsker vaksinemotstanderne å føre oss tilbake til et samfunn hvor vi dør tidlig av infeksjoner?

For meg er det uforståelig at foreldre ikke gir barna livsviktige vaksiner. Å hindre barn i å bli vaksinert er et brudd på barnas rettigheter. I barnekonvensjonens artikkel 6 står det at alle barn har rett til å leve og utvikle seg. Vaksinering står sentralt i å oppfylle denne rettigheten fordi barn har rett til helsehjelp. I tillegg til å bryte dine egne barns rettigheter, bryter man også andres rettigheter.

Heldigvis er sønnen min vaksinert. Men jeg hadde ikke følt meg trygg hvis han var liten, og ikke hadde fått vaksiner enda eller ikke hadde muligheten til å vaksinere seg. For det finnes mange barn og voksne som av ulike årsaker ikke har muligheten til å vaksinere seg. De er hele tiden utsatt for smitte. Noen kan faktisk dø fordi noen foreldre setter seg selv foran andre, som jeg mener vaksinemotstanderne gjør. Det er egoistisk å ta et valg som går utover og påvirker så mange mennesker. Vi har alle et ansvar for å bidra til flokkimmuniteten for å beskytte de som ikke har fått vaksinen fordi de er for små, eller av andre grunner ikke kan få den.

Frp vil at barnevaksinasjonsprogrammet skal være obligatorisk for alle som jobber i helsevesenet, barnehage, og i skole. Det skal være obligatorisk i offentlig barnehager og i private barnehager. Norge har i tillegg fått innvandrergrupper hvor mange ikke har hatt noe vaksinasjonstilbud som barn. Derfor innebærer vedtaket også at alle flyktninger, asylsøkere og nyankomne i Norge skal tilbys vaksinasjon ved første mulige anledning. De skal også sjekkes innen tre dager etter ankomst til Norge. Dette skal være et obligatorisk krav for å få oppholdstillatelse i Norge, for arbeidsinnvandrere som kommer hit og for asylsøkere og flyktninger.

Vi skal ikke akseptere at andre er en fare for vår egne barns helse. Barns beste skal veie tyngst. Ingen skal ha friheten til å smitte uskyldige mennesker med så alvorlige sykdommer, som kan gi seinskader og i verste fall være dødelige. I Norge burde ikke foreldrenes usikkerhet, frykt og konspirasjonsteorier for vaksiner gå foran barns beste.

Personlig mener jeg derfor at barnevaksinasjonsprogrammet skulle vært obligatorisk. Det kan være nødvendig for å beskytte de svakeste blant oss mot smitte. Det gjelder for eksempel barn som er for små til selv å være vaksinert. Jeg håper at partiet kan jobbe for at vaksinasjonsprogrammet skal bli obligatorisk for alle barn.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken