Ordene verdiskapning og inntekter ser for oss ut til å være fremmedord for politikerne i Drammen

Av
DEL

LeserbrevInnbyggerne i nye Drammen kommune har gjennom et demokratisk valg sørget for at kommunen i de neste fire årene skal styres i et samarbeide mellom de 5 partiene AP, SV, SP, MDG og V. Næringsforeningen gratulerer valgvinnerne. Vi ønsker imidlertid, allerede nå, å uttrykke en mild bekymring.

Til nå synes kampen om posisjoner og politikernes egen lønn å være det viktigste.
Flertallet har lagt fram en meget vag «politisk plattform». De har selv understreket at denne plattformen ikke er særlig detaljert. Likevel hadde vi forventet at det nye flertallet i bystyret hadde vært litt mer opptatt av bedriftenes og næringslivets kår i den nye kommunen. Det er tross alt næringslivet, som gjennom skatteinngang fra ansatte og bedriftene som står for den største inntekten til Drammen kommune.

Verken i valgkampen eller nå etter valget har vi hørt at representanter for de styrende partiene i Drammen ta ordet verdiskapning i sin munn. Ordene verdiskapning og inntekter ser for oss ut til å være fremmedord for politikerne i Drammen.

Verken hver for seg eller i den såkalte «politiske plattformen», har politikeren vært opptatt av hvordan verdier må skapes før de kan brukes. Ingen av partiene har til nå, etter det vi i Næringsforeningen har registret, vært opptatt av bedriftenes kår og utvikling i den nye storkommunen. Hvor skal nye arbeidsplasser komme, hvordan kan kommunen som innkjøper legge til rette for at også lokale bedrifter er attraktive som leverandører til kommunen? Hvordan kan våre eksisterende virksomheter få hjelp til å omstille seg til det grønne og digitale skiftet? Hvordan og hvor skal vi få til etablering av nye produksjonsbedrifter i Drammen? Hvordan skal vi ta produksjonen tilbake både til Drammen og Norge, og ikke la alle produkter produseres i et eller annet utland? Store og viktige spørsmål som må besvares dersom valgløfter skal kunne innfris.

De akselererende klimaendringene er vår tids største utfordring. Alle er enige om at et grønt skifte må til. Vi kommer rett og slett ikke unna at klimautfordringene trolig bare lar seg løse gjennom nye teknologiske løsninger og utvikling av nye forretningsmodeller. Disse teknologiske løsningene kommer kun gjennom et innovativt næringsliv.


Mange av Næringsforeningens medlemmer er allerede godt i gang med å tilpasse seg morgendagens krav og muligheter. Men næringslivets rammebetingelser må også høyere opp på politikernes prioriteringsliste. Et slikt grønt skifte koster penger og trenger ulike ressurser. Ikke minst krever en slik omlegging engasjement og samarbeid mellom næringsliv og politisk ledelse. Vi håper for fremtiden å se et større engasjement for et slikt samarbeid enn det vi til nå har registrert.

Vi kommer nok fortsatt til å få høre at alle problemer i Drammen er forårsaket av at det ikke ble noe av buskerudbypakken, men hvor troverdig er dette?
Her er det nok å henvise til at den nye Rådmann i Drammen allerede har vært ut med klare advarsler om at den nye kommune har en meget presset økonomi. Budsjettfremlegget hennes taler et tydelig språk. Og vi hørte ikke hun brukte bortfallet av Buskerudbyen som argument.

Drammen trenger fortsatt flere innbyggere. Men Drammen blir ikke en attraktiv kommune å flytte til uten et tilbud om nye og varierte arbeidsplasser. Vi må skape attraktive arbeidsplasser. Gjennom attraktive arbeidsplasser og en fornuftig boligutvikling vil innbyggertallet øke. Men dette krever blant annet tilgang på nye arealer.

I dagens verden er reformer tvingende nødvendig, men reformene må forankres gjennom troverdig dialog mellom politikere, innbyggere og næringsliv.

Vi håper det nye flertallet i Drammen kommune ønsker å bruke næringslivet som en viktig medspiller i arbeidet med å bygge den nye store kommunen. Arbeide med å utarbeide en ny strategisk næringsplan blir i så måte en prøvesten. Vi ønsker inderlig at Drammen skal «vinne kampen om Østlandet». Men da må ikke det nye flertallet fortsette med å la ordet verdiskapning forbli et fremmedord i den politiske debatten. Samlet sett sitter bedriftene i den nye store Drammen kommune inne med meget høy kompetanse, kunnskap og erfaring som vi håper politikerne vil bruke på en konstruktiv måte i de neste fire årene.

For en ting er helt sikkert: Uten verdiskapning ingen utvikling.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags