Politikerne lovte ny ungdomsskole på Åskollen. Vi glemmer det ikke

Av
DEL

MeningerNår samtlige av posisjonens partier har programfestet satsing på gode nærmiljøer med tjenester nær der folk bor, kan vi få oppleve tidenes tverrpolitiske mageplask dersom de i det kommende budsjettet velger å se bort fra vedtaket om å bygge ny ungdomsskole på Åskollen.

I dagens samfunn har grunnskolen en stadig viktigere betydning for barn og unges oppvekstvilkår. I et travelt samfunn skal skolen fylle flere roller i hverdagen. I takt med krav og samfunnsendringer har også behovet for skolen som et oppvekstsenter meldt seg. Også på kveldstid.

Derfor er trygge, forutsigbare rammer svært viktig. Herunder kommer selvfølgelig nærskolen, en trygg base med trygge, kompetente voksenpersoner.

Som selve hjertet i en bydel vil et skolebygg kunne romme langt flere muligheter enn bare undervisningsfasiliteter. Bibliotek, møteplass for folk i alle aldre, fritidsaktiviteter og kulturtilbud. Alt en bydel har behov for, sentralt og tilgjengelig for alle innbyggere. En institusjon som kan bygge fellesskap og identitet. En institusjon som kan styrke nærdemokratiet og styrke dugnadsånd og samhold.

Den kommende kommunedel 9, Åskollen, Skoger og Nesbygda, mangler alle disse fasilitetene. Den kommende kommunedel 9 risikerer å stå igjen som eneste kommunedel i nye Drammen uten egen ungdomsskole.

Allerede i den spede planleggingsfasen var det klart at kommunesammenslåingen ville by på magre tider. I det vedtaket om skolebygging på Åskollen lå klart, var det ingen endring i disse utsiktene. Derfor er det nær ufattelig at de nye posisjonspartiene, med det selvutnevnte «skolepartiet» Arbeiderpartiet i spissen, kan risikere å prioritere bort barn og unges nærmiljøvilkår i kommunedelen. Dersom dette blir fasiten i det kommende budsjettet vil trolig den midlertidige løsningen, der Åskollens barn og unge busses til to forskjellige skoler, bli permanent. Dette hadde aldri blitt akseptert i andre bydeler, og aksepteres ikke på Åskollen.

Når vi samtidig hører at politi og politikere uttrykker stor bekymring rundt det faktum at svært mange unge søker mot sentrum på kvelder og i helger, er det rett og slett et kraftig varsku om politisk ansvarsfraskrivelse dersom ungdomsskolen og nærmiljøprosjektet på Åskollen blir skrinlagt. Alle posisjonspartiene har slått fast at de står for vedtaket som er fattet. Og la det være klart, ingen politiker i Drammen, Svelvik eller Nedre Eiker kan med hånda på hjertet si at de ikke var klar over kommunens kommende økonomiske situasjon.

At barn og unge i en hel kommunedel skal ta støyten for kravet om en ny bybru og en kommunesammenslåing er intet annet enn en samfunnsmessig fallitterklæring.

Likevel er det nå en reell fare for at samtlige ungdomsskoleelever fra Åskollen, Skoger og Nesbygda må transporteres med buss til hele tre forskjellige ungdomsskoler i fremtiden, Marienlyst, Galterud og Svelvik. Tre skoler som i dag enten overskrider eller nærmer seg kapasitetstaket for elever.

Våre barn og unge er det viktigste vi har. Skolene er nærmiljøenes fyrtårn. Det er da en selvfølge at storsamfunnet, med politikerne i spissen, legger til rette for stabilitet, trygghet og optimale oppvekstvilkår. Skal det spares vil det være logisk å kutte midlertidig i drift og arrangementer. Man bør også se på ressursbruken rundt byvåpenet.

Totalt sett vil slike kutt kunne utløse nok midler til å forsvare et økt kommunalt låneopptak. Globusfestival og sommerskole, med flere, er flotte tiltak, og kutt i utgifter til slike tiltak vil selvfølgelig være upopulært i ulike kretser. Samtidig bør man se på de forskjellige tidsbegrensede prosjekter kommunen har, og hvilken avkastning disse i realiteten har gitt så langt. Kan noen av disse prosjektene avsluttes tidligere for å frigjøre midler til direkte skolesatsing i nye Drammen?

En brannfakkel, ja, men vi har ikke råd til å la være å snu hver stein for å sikre gode oppvekstvilkår i hele den nye kommunen. Uansett hva vi som kommune har kunnet prioritere i gode tider, er det skolen og nærmiljøet som er «hverdagen». Dag etter dag, år etter år. Også i magre tider. Det må vi faktisk verne om og investere i. Så kan samfunnet løfte opp arrangementer og aktiviteter som festivaler, nye brufasiliteter over elva og andre tiltak når vi faktisk har midler til akkurat det.

Stå ved samfunnsansvaret dere som ombudsmenn har, og stå ved forpliktelsene dere har i henhold til Barnekonvensjonens artikkel 3 og grunnlovens §104, «Barnets beste». Det er ikke bare et politisk ansvar, det er en plikt. Den nye posisjonen i Drammen har nå en gyllen mulighet vise handlekraft, og vise at de virkelig ønsker en ny kurs. Investering i myke verdier må vektes og prioriteres høyere enn investering i ting.

Samarbeidsavtalen mellom posisjonspartiene åpner da også enkelt og greit: «Vi vil ha et Drammen med små forskjeller, gode tjenester nært folk». Med dette som utgangspunkt bør prioriteringene i det nye budsjettet være enkel. Stå for vedtakene som er fattet og prioriter de myke verdiene. Sørg for å sikre ny ungdomsskole på Åskollen i det kommende budsjettet. 40 års ventetid er nok.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags