Ungdomsvolden: Det er med forebyggende innsats som med rengjøring. Resultatet uteblir hvis det ikke blir gjort

Av
DEL

MeningerWali Gilani har i Drammens Tidende 26. oktober et innlegg hvor han tar til ordet for å sette inn tiltak i skolen for å forebygge ungdomsvolden som har eskalert.

Når jeg leser aviser og ser på nyhetssendinger nå om dagen tenker jeg alltid: når startet dette, hvor gikk det galt for denne ungdommen? Foreldre har alltid et særskilt ansvar for barna sine. Hvis det er sånn at kulturen i Norge fremstår som fremmed for deg, hvis du har en oppfatning om at politi og barnevern ikke er på din side, hvis økonomien er skrall og fremtidsutsiktene ikke er lyse er det kanskje ikke så rart at noen kommer skjevt ut.

Jeg er så hjertens enig med Gilani i at skolen er en god arena for voldsforebyggende tiltak. Det er der de oppholder seg store deler av dagen alle disse barna og ungdommene. Men, og det er et stort men. Disse tiltakene må være målrettet og etter min mening bestå av tverrfaglig innsats. La læreren være sjefen i klasserommet. La læreren få gjøre jobben sin som pedagog, underviser, foreleser, faglig veileder, kontaktlærer og elevens nærmeste voksenperson i skolen. Jeg tør nesten ikke tenke på alle de andre oppgavene en lærer kan ha i tillegg til undervisningen. Konfliktløser, megler, sjelesørger, foreldreveileder, møteleder og samtalepartner. Hvor fint hadde det ikke vært hvis vi i ny kommune tar det tverrfaglige begrepet helt ut og lar det få bre seg i sitt fulle potensial? Utnytte de enorme, synergiske kreftene og mulighetene som byr seg her? Tydeliggjøre for lærerne at de skal få gjøre det de er best på, og ikke måtte gjøre alt dette andre i tillegg.

At de alltid har noen å samarbeide med, at de også er en del av et tverrfaglig miljø hvor ikke alt i skolen bare handler om fag. Rigge skoler, både barne- og ungdomsskoler med tverrfaglige skoleteam som er der hvor elevene er, i skolegården, i pauser, inn i klasserommene og som support til skolens ledelse. Bidra til at elevene når sitt fulle potensial som gagnlige medborgere gjennom å sette akkurat livsmestring på kartet. For det er det dette handler om, mestre livet sitt i gode og vonde tider.

Etter min og manges mening er det forebyggende arbeidet et stebarn i alle sammenhenger i vårt land. Jeg tror ikke det er verken manglende kunnskap eller uvilje som har ført til dette. Forebyggingens paradoks er nettopp at konsekvensene synes først når tiltak ikke blir utført. Da kan resultatet bli at unge, søkende mennesker forviller seg ut i kvelden og natten og finner sine likesinnede. Da eskalerer volden og verdier som å være sterkest og mest brutal blir gyldige.

Noen må ville prioritere forebygging. Det gjør seg ikke selv. Det er mange yrkesgrupper i dag som melder seg på og vil ha og ta en rolle i det forebyggende arbeidet i landets kommuner. Drammen er folkehelsekommune. Vi har folkehelsekoordinator og alle helsesykepleierne her som utgjør fundamentet i det forebyggende- og helsefremmende arbeidet. Uteteamet, barnevern, pp-tjeneste og oppvekstteam jobber også med forebyggende oppgaver.

Alle kommuner skal nå, med loven i hånd, få egne psykologer og med denne spesialistkompetansen også på det tverrfaglige laget vil skolene stå godt rustet. Etableringen av tverrfaglige skoleteam behøver ikke å koste mye ekstra. Det er mer snakk om å samle og å koordinere de ressursene som allerede er her. Da er vi slik jeg ser det bedre rustet til å forebygge aggressiv atferd, krenkende språkbruk, mobbing, utestengelse og marginalisering.

Det er idealistisk og naivt å tro at tverrfaglige team er eneste farbare vei. Her må vi ha flere tanker i hodet samtidig. I går møtte jeg to veldig engasjerte ungdommer på Røde Kors-huset som er nærmiljøverter på Fjell. Inspirasjon til prosjektet er hentet fra mye omtalte Rinkeby i Sverige, og de har også samarbeidet med bydel Holmlia i Oslo. Dette prosjektet må bare få spre seg til andre bydeler. Maken til innlevelse og relasjonell er det lenge siden jeg har møtt.

️Jeg har sagt det før, og sier det igjen, det er med forebyggende innsats som med rengjøring. Resultatet uteblir hvis det ikke blir gjort. Så Wali Gilani. Da har du fått et innspill til om hvor i skolen du som folkevalgt kan sette inn ressursene slik at faresignaler fanges opp før det er for sent.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags