Elbilister bør betale en mindre andel i parkeringsavgift, og parkeringsplasser bør dedikeres til elbil.

Av
DEL

MeningerFor kort tid siden ble det nye bystyret i Drammen endelig konstituert. Ifølge flertallets nye politiske plattform skal det satses på mer miljøvennlig transport, herunder elbiler. En egen klimakomité skal bidra til at det bygges flere ladestasjoner i Drammen.

Vi i Norsk Elbilforening Buskerud ønsker flere ladestasjoner hjertelig velkommen, og minner om at det er særlig viktig å sørge for ladestasjoner ved innfartsparkering, arbeidsplasser og områder der folk bor. Vi håper det også tas enda flere grep for å styrke elbilsatsingen i Drammen.

Her er våre forslag:

  • Elektrifisering av bilbruken i kommunens tjenestetilbud vil få stor betydning for klimakutt i Drammen. Kommunen bør gå foran å sikre at alle nye innkjøp og leasingavtaler prioriterer elbil, og at man innen denne valgperioden er over har 100 prosent elbil i egen bilflåte.
  • Parkeringsplasser bør dedikeres til elbil, og det nye flertallet bør vurdere å gå tilbake på det forrige kommunestyrets vedtak om å innføre betaling for parkering for elbil. Subsidiert mener vi at elbilister bør betale en mindre andel i parkeringsavgift og som er tilpasset den andelen elbiler utgjør i kommunen.
  • Drammen kommune bør stille krav om nullutslipp i alle anbud og offentlige innkjøp som innebærer transport. Selv uten vekst i personbiltrafikken vil det fortsatt være behov for bil i Buskerud. For å stoppe klimaendringene må utslippene fra transportsektoren betydelig ned og alle partier på Stortinget står bak et mål om at alle nye biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler.

Elbilutviklingen har vært eventyrlig de siste fem årene. I første halvår i 2019 var 41,3 prosent av alle nye biler som ble solgt i fylket vårt, elbiler. For fem år siden var tilsvarende tall på 8,9 prosent. Det er ikke til å legge skjul på at politiske virkemidler har ført til denne veksten. Og det er fortsatt behov for politiske virkemidler de neste fem årene for å nå målene om 100 prosent nullutslippsbiler i nybilsalget i 2025. Sommervarmen har dessverre forlatt oss, men den globale oppvarmingen bremses ikke uten lokale tiltak.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags