Hvor lenge skal vi la folk lide? Retten til å bestemme over eget liv må også innebære retten til å avslutte livet

Av
DEL

MeningerDet er viktig å holde debatten om aktiv dødshjelp levende. Dette er en debatt som må tas, og at det er en etisk vanskelig sak må ikke stoppe oss fra å tørre å ta tak i dette.

Aktiv dødshjelp handler om friheten og retten til å bestemme over sitt eget liv og sin egen kropp. For meg betyr det at man bør sikres retten til en verdig død. Det er ikke statens oppgave å holde i live en sterkt lidende person som ønsker å dø. Vi må sette mennesker først, og la det ha rett til frihet og rett til å bestemme over egen kropp.

Aktiv dødshjelp for personer med alvorlige sykdommer som ikke kan kureres, som ønsker å avslutte livet sitt, må i dag dra til utlandet. Hvert år reiser nordmenn til Sveits for å dø. Det er det eneste landet hvor også utenlandske statsborgere kan få legeassistert dødshjelp. Å anerkjenne myndige borgeres rett til å ta egne avgjørelser, også når det dreier seg om døden, er fremskritt, fremfor det motsatte.

Retten til å bestemme over eget liv, også når det skal avsluttes, innebærer ikke mindre respekt for livet. For noen er det bedre å dø enn å måtte lide seg gjennom tiden som er igjen. Det blir derfor uverdig med en politikk som heller vil la mennesker lide i sluttfasen av livet sitt, i stedet for å bistå.

Vi trenger et helsevesen som setter menneskets behov og ønsker foran systemet, og som gir folk hjelp når de trenger det.

Det er ikke gitt at alle får dø på en god og verdig måte uten smerter. For enkelte er en verdig død å kunne avslutte livet mens man ennå er i stand til å snakke med sine nærmeste.

Dagens regelverk sier at vi ikke kan hjelpe uhelbredelige syke mennesker som ønsker en smertefri og verdig avslutning på livet. Å tvinge syke mennesker med uhelbredelige sykdommer til å ligge på en sykeseng og pines er inhumant. Aktiv dødshjelp bør kunne innvilges når en pasient ikke har noen utsikter til bedring, lider uutholdelig og har tatt et selvstendig valg om å dø.

Hvis de har forsøkt alle andre utveier, og de har tatt et selvstendig og insisterende valg om å dø, så finnes det ingen gode grunner til å overkjøre ønsket deres.

Staten kan ikke stoppe alvorlig syke mennesker fra å eie sitt eget liv, dette innebærer også å selv kunne ta beslutningen om når de ønsker å avslutte det. Meningsmålinger fra de siste årene viser at et stort flertall av befolkningen mener at aktiv dødshjelp bør være tillatt. 76 prosent av spurte nordmenn stiller seg åpne til aktiv dødshjelp viser en undersøkelse fra NOBAS, som kartlegger nordmenns holdninger til etiske, medisinske dilemmaer. Her er politikerne i utakt med folk flest.

Fremskrittspartiet er det eneste partiet som nevner frihet til å velge aktiv dødshjelp i noen situasjoner i sitt prinsipprogram. Vi har gått foran og turt å ta standpunkt, og jeg håper at flere følger etter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags