Jenter: Velg teknologi og realfag!

Av
DEL

LeserbrevFor å løse fremtidens utfordringer er vi helt avhengige av å få flere teknologer – da må vi rekruttere talenter fra hele befolkningen. Da trenger vi alle gode hoder. Jentene må også med.

Skal vi løse klimakrisen og bygge et bærekraftig samfunn, er vi helt avhengige av å utdanne kompetansen vi trenger for å utvikle teknologi og nye bedre tjenester.

Tirsdag denne uken kom prosjektet «Jenter og teknologi» til Union Scene i Drammen. Målet var å inspirere flere jenter til å velge teknologifaglig utdanning. Jentene fikk møte unge, kvinnelige rollemodeller som har valgt teknologiske fag. De ble introdusert for mulighetene et slikt utdanningsvalg kan gi. Arrangementene var støttet av NHO, NITO, Norsk Senter for Realfagsrekruttering og Bufdir. Hensikten var å øke kvinneandelen i teknologifagene. «Jenter og teknologi» skal besøke hele landet denne høsten.

Kvinneandelen på de teknologiske retningene, både i høyere utdanning, yrkesfag og fagskole, står på stedet hvil. Unge jenter og deres foreldre tror det er en fordel å være god på teknologi i fremtiden, og at dette er spennende utdanningsvalg. Likevel ser vi at rundt 70 prosent av jentene mener de trenger mer informasjon om hvilke teknologiutdanninger som finnes. Det viser en ny undersøkelse Kantar har utført på vegne av prosjektet «Jenter og teknologi». Dette er urovekkende når vi vet at det vil være stort behov for denne kompetansen i fremtiden.

Det kreves mer for å få opp interessen og kunnskapen om teknologifagene hos unge jenter. Vi må gi jentene mer informasjon om teknologiutdanningene som finnes, og hvilke muligheter teknologi- og realfag gir i arbeidslivet. Jentene trenger innsikt i hvilke samfunnsutfordringer ingeniører og teknologer er med på å løse. Da må rådgiverne i skolen og foreldrene komme på banen. De må sette seg godt inn i mulighetene og videreformidle dette til jentene.

NITOs behovsundersøkelse, der arbeidsgivere er spurt, viser at 44 prosent synes det er vanskelig å få tak i kvalifiserte ingeniører. NHOs Kompetansebarometeret viser også i år at bedriftene i Norge og i Buskerud trenger mer kompetanse innen disse fagfeltene. Mangel på ingeniører og teknologer fører til at oppgaver i samfunnet ikke blir løst. Nettopp derfor trenger vi flere unge som vil studere teknologi- og realfag.

Når vi reiser på turné har «Jenter og teknologi» som formål å gi bredere innsikt i hvilke muligheter som finnes i arbeidslivet. Med prosjektet ønsker vi å nå flest mulig jenter, foreldre og rådgivere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags