Gå til sidens hovedinnhold

Marinemusikken må bestå!

Artikkelen er over 5 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringen foreslår å legge ned det eneste militærorkesteret i vår region, Marinemusikken. Dette er jeg som fylkesordfører i Buskerud sterkt imot.

ER DU INTERESSERT I LOKAL DEBATT? FØLG VÅR FACEBOOK-SIDE:DT MENINGER

Begrunnelsen for at Regjeringen nå har foreslått nedleggelse av to av fem militærkorps i Norge er økonomiske besparelser på omtrent 50 millioner kroner. De militærkorpsene som er foreslått nedlagt er Kongelig norske marines musikkorps i Horten (Marinemusikken) og Luftforsvarets musikkorps i Trondheim.

Når vi vet at Forsvarets satsing på militærorkestrene utgjør omtrent tre promille av Forsvarets budsjett, så sier det seg selv at dette blir det ikke mye kuler og krutt av. Eksempelvis koster ett jagerfly omtrent en halv milliard kroner, og at Norge skal gå til anskaffelse av 52 nye.

LES OGSÅ:Lys framtid for bygda

Fortsatt viktig

Norges fem militærorkestre som utgjør Forsvarets musikk, regnes som blant verdens fremste. Korpsene har en uvurderlig effekt og betydning som profesjonell kulturaktør, som inspirasjon og rekrutteringsdrivkraft for amatørkorpslivet i hele landet. Vil regjeringen virkelig bygge ned dette?Kan regjeringspartiene virkelig leve med at to av militærorkestrene som vi er så stolt av, legges ned på deres vakt?

Videre er militærorkestrene bindeleddet mellom militærmakten og sivilsamfunnet. Denne rollen har Marinemusikken hatt siden opprettelsen i 1820.Er det noe i tiden som tilsier at dette ikke er viktig lenger? Jeg er av den oppfatning at dette fortsatt er viktig!

Jeg kan i den anledning vise til hvordan Forsvaret selv omtaler sine militærkorps på egne nettsider: «Etterspørselen av militærmusikk er økende. For militære avdelinger er militærmusikken blitt en selvsagt bidragsyter under seremonier og aktiviteter av forskjellig format. Behovet for en felles plattform gjennom symbolhandlinger og seremonier er stadig viktigere for et forsvar som løser forskjellige og kompliserte oppdrag i inn- og utland. Vår oppgave er å bygge profesjonsidentitet og samhold. Et samhold som også forankrer Forsvaret i samfunnet».

LES OGSÅ:DTs prioriteringer gagner ikke breddefotballen

Gode argumenter

Skal ikke disse oppdragene gjøres lenger i vår region? Eller skal musikere fra de gjenlevende orkestrene flys inn hver gang det er behov? Hva er kostnaden på det? Nei, besparelsene kan fort bli spist opp og vil ikke bidra til å styrke forsvaret på noen som helst måte.Kanskje vil det ha motsatt effekt? Vil en slik nedbygging av forsvarets musikk føre til at militærmakten mister støtte i folket?

Det er altså svært gode argumenter slik jeg ser det både forsvarspolitisk, kulturpolitisk og økonomisk for å bevare Marinemusikken.

Marinemusikken holder til i Horten og er eneste profesjonelle ensemble mellom Kristiansand og Oslo, holder 150 konserter årlig både i inn- og utland og regnes som et av de mest synlige av militærorkestrene i Norge.

Avslutningsvis vil jeg sitere Winston Churchill: «Et land uten kultur er intet å forsvare».

LES OGSÅ:Vi må snakke om murveggene

Kommentarer til denne saken