Avisens lesere har vel fått med seg at den japanske haven på museet ikke hører hjemme i Drammen. Det stemmer, for det gjør den selvfølgelig ikke, siden Norge ikke er Japan. Den er en fremmed, en skjør og vakker kulturimpuls som er kommet hit langt borte fra. Men, la oss nå, siden fremmedfrykten for andre kulturuttrykk blir så gjentagende og insisterende ytret i vår største dagsavis, se litt på hva som egentlig hører hjemme i Drammen.

Laftebygninger fra bygdene i Buskerud fylke hører i hvert fall ikke hjemme inne på Bragernesåsen. Men laftebygningene som i en lang og etterhvert trist parentes av sin brokete historie har stått oppe på Åsen, er i godt selskap med alt det som ikke hører hjemme i Drammen. For

Globusgården hører ikke hjemme i Drammen. Den hører hjemme i Vest-Tyskland. Central hotell hører ikke hjemme i Drammen. Det hører hjemme i Italia. Murbygningen på Drammens Museum hører ikke hjemme i Drammen. Den hører hjemme i Danmark. Vestbanegården hører ikke hjemme i Drammen, den hører hjemme i Berlin og Stockholm. Konnerudbygget hører ikke hjemme i Drammen. Den hører hjemme i Tyskland. Sveitserstilvillaene hører ikke hjemme i Drammen. De hører hjemme i Sveits. Austad Gård hører ikke hjemme i Drammen. Den hører hjemme i Italia, England, Tyskland og Danmark. Jernbanen hører ikke hjemme i Drammen. Den hører hjemme i England. Industrien hører ikke hjemme i Drammen. Den hører hjemme i England. Bacheparken hører ikke hjemme i Drammen. Den hører hjemme i England. Gulskogenparken hører ikke hjemme i Drammen. Den hører hjemme i Frankrike og Danmark.

Tårnbygningene, Teateret og Børsen hører ikke hjemme i Drammen. De hører hjemme i Tyskland. Bragernes kirke hører ikke hjemme i Drammen, den hører hjemme i England, Tyskland og Danmark. Funkisvillaene i Bragernesåsen hører ikke hjemme i Drammen. De hører hjemme i Tyskland og USA. Fjellheim skole og Brandenga skole hører ikke hjemme i Drammen. De hører hjemme i Stockholm og Amsterdam. Boligblokkene på St.Hansberget og Fjell hører ikke hjemme i Drammen. De hører hjemme i Tyskland, England, Sverige og Finland.

Historiemaleriet hører ikke hjemme i Drammen. Det hører hjemme i Tyskland. Friluftsmaleriet hører ikke hjemme i Drammen. Det hører hjemme i Frankrike. Ekspresjonismen hører ikke hjemme i Drammen. Den hører hjemme i Frankrike og Tyskland. Sosialismen hører ikke hjemme i Drammen. Den hører hjemme i England, Tyskland og Frankrike. Leninismen hører ikke hjemme i Drammen. Den hører hjemme i Russland og Sovjetunionen. Wienerbrød hører ikke hjemme i Drammen. De hører hjemme i Wien. Psykoanalysen hører ikke hjemme i Drammen. Den hører hjemme i Wien og i Woody Allens filmer.

Händels storverk Messias hører ikke hjemme i Drammen. Det hører hjemme i England og Tyskland. Brahms, Haydn, Mozart, Beethoven og Mahler hører ikke hjemme i Drammen. De hører hjemme i Tyskland og Østerrike. Dante, Shakespeare, Emil Zola, Henry James, Thomas Mann, T.S. Eliot, Jorge Luis Borges, Anita Brookner, Joyce Carol Oates, Don de Lillo, Yukio Mishima, Yasunari Kawabata og hundrevis av andre, hører ikke hjemme i Drammen. De hører hjemme i «framandspråka» og har ikke noe i våre bokhyller å gjøre.    

Ingefær, sushi, paprika, kebab, nanbrød og gurkemeie hører ikke hjemme i Drammen. De hører hjemme hos noen andre. Men fremmedfrykten er særlig sterk når det gjelder invasjonen av den norske naturen. Det blåser en kald, isolasjonistisk vind i dagens naturvernbevegelse: Blankmispel, Lupiner, Platanlønn, Kanadagullris, Alpeasal, Gravbergknapp, Gravmyrt, Rynkerose og Marsfiol hører ikke hjemme i Drammen. De hører ikke hjemme her i landet og burde vel vært sendt ut av landet. De hører i hvert fall ikke hjemme i Drammen park.

Hva sitter vi drammensere så igjen med når til og med pilsen hører hjemme i Pilsen? Hva skal vi bygge vår identitet på hvis kravet er at det «historiske» grunnlaget må «høre til i Drammen»? Er det i det hele tatt mulig å bygge en identitet i Drammen i dag uten at byenes og teknologiens fremmedgjøring og alle de impulser som kommer langveisfra, og har gjort det gjennom hundrevis av år, blir en del av den bevisstheten som danner det rasjonelle grunnlaget for å kunne mestre egne tanker følelser og bygge en personlighet?

Neglisjerer røtter og historie

Redd museet på Spiraltoppen!

Undervurderer folks engasjement

Viktigere med bondekultur

Musealisere meg her og avmusealisere meg der!

Vedtak på overtid

Ikke rør Friluftsmuseet!

Slik kan vi revitalisere Friluftsmuseet

Nedleggelse av friluftsmuseet - en aprilspøk?

Legger ned friluftsmuseet i Bragernesåsen