Gå til sidens hovedinnhold

Et museum og politikernes rolle

Artikkelen er over 5 år gammel

Det er en ærlig sak at Bylista mener at samtidskunst er bortkasta. Heldigvis er det ikke opp til dem å avgjøre det.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Drammen museum er ikke fylkesmuseum. Etter en omfattende og krevende konsolideringsprosess i museumssektoren har vi nå i Buskerud fire store museer som får kommunal, fylkeskommunal og statlig støtte. Totalt forvalter disse museene i underkant av 400 bygg med vernestatus, og det generelle bildet er at for de fleste disse byggene er det et stort vedlikeholdsetterslep. Og får å si de med rene ord - vi har ikke en snøballs sjans i helvete å i vareta alle disse på en god, faglig forsvarlig måte innenfor de rammene vi har i dag.

Venstre har i sitt forslag til statsbudsjett foreslått å øke rammene til kulturminnevern betraktelig - men selv om dette skulle gå gjennom vil det fortsatt være et stort gap mellom ressurser og behov.

Drammen Byliste skyter fra hofta og mener nedleggelsen av friluftsmuseet skaper politikerforakt og at ingenting viser kommune- og fylkestingspolitkernes bunnløse inkompetanse bedre. I tillegg kan de ikke forstå det på annen måte enn at også museets styre er håpløst inkompetente og museets leder en klovn. Og at man har funnet det for godt å støtte kunstlaben med i overkant 1.2 millioner kroner er sannelig meg også et tegn på hvor ulidelig dårlige vi er på å velge det viktigste. Det er i det minste rene ord for penga - det skal de ha!

Det er en ærlig sak at bylista mener at samtidskunst er bortkasta. Heldigvis er det ikke opp til dem å avgjøre det. Vår jobb som politikere er å sørge for et variert og utfordrende kulturliv, ikke å beslutte hva som er bra, dårlig, viktig eller uviktig. Det er ikke enkelt - for dette er et felt der det er sterke følelser og så mange sannheter om hva som egentlig er viktigst at det er nærmest er meningsløst å prøve å komme til en omforent konklusjon. Og det er blant annet derfor de museums- og kunstfaglige beslutningene ikke skal ligge hos politikerne.

Den eneste måten å sikre faglighet, langsiktighet og objektivitet (i den grad det er mulig) på feltet er at vi politikere er svært svært forsiktige med å prøve å omdanne vår personlige smak til politikk! Om det er sånn at bylista mener at politikerne skal overprøve de kunst- og museumsfaglige vurderingene som gjøres av museet, så hadde det vært greit om de sa det direkte. I Venstre mener vi at det er helt avgjørende at det er en armlengdes avstand mellom bevilger og utøver på kunst- og kulturfeltet. Mener ikke bylista det?

Museene er organisert som stiftelse. De har et styre som er satt til å forvalte museene med utgangspunkt i et sett vedtekter. Vi har ingen grunn til å tro at de ikke gjør det. Museets oppdrag er ikke kun å bevare gamle ting, som enkelte ser ut til å tro. Museet skal være engasjerende, kommenterende og en aktiv aktør i samfunnsdebatten. Dette er de ved å koble fortid og samtid, det nære og det fjerne og formidle det på en god måte. Drammens museum er gode på dette! Veldig gode! Folk kan mene akkurat hva pokker de vil om japanske hager og gamle hus fra Hallingdal, og det gjør folket i Drammen i en imponerende høy grad. Som privatperson har også jeg meninger om dette. Men som politiker skal jeg holde meg unna.

For meg som politiker er det viktige at museet er en aktiv samfunnsdebattant som ivaretar sine museale oppgaver på best mulig måte innenfor de rammene de har de rådighet. Det er viktig at de blir brukt, besøkt og utfordret av befolkningen de leverer til. Sånn sett er debatten de siste ukene forfriskende og spennende å følge. Men etterlysningen til politikerne om hva vi, som politikere, synes er viktigst, er malplassert. I hvilket politiske program sto at friluftsmuseet skulle legge ned, spør Bylista. Ikke et eneste - og det skal alle som driver med kunst og kultur og som får bidrag fra det offentlige være steike glad for!

Bakgrunn:

Les alle debattinnleggene her

Kommentarer til denne saken