Derfor ser hele biblioteknorge nå til Gulskogen skole

Lesestund på Gulskogen skolebibliotek

Lesestund på Gulskogen skolebibliotek Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

KronikkTi år etter at visjonen «Drammensskolen, Norges beste skole» så dagens lys, markerer Gulskogen skolebibliotek seg i toppen nasjonalt. Det er én av tre nominerte til Årets bibliotek 2017, som er den største anerkjennelsen et norsk bibliotek kan få. De to andre nominerte er Biblo Tøyen og Stormen bibliotek i Bodø, begge nyskapende institusjoner som satser sterkt på barn og unge. Vinneren blir kåret 11. januar 2018.

LES SAKEN HER: Gulskogens skolebibliotek nominert til gjev pris: – Nå er vi én av landets tre beste bibliotek

Tre nøkler til suksess

Kjære foreldre, besteforeldre, tanter og onkler. Kjære lærere, skoleledere og ikke minst politikere. Merk dere tre årsaker til at hele biblioteknorge nå ser til Gulskogen skole:

•Skolebiblioteket er integrert i skolens pedagogiske planer

•Skolen har ansatt en fagutdannet bibliotekar i 100 prosent stilling

•Skolebibliotekaren har faste møter med alle elever fra første til tiende trinn, og elevene får litteraturformidling gjennom hele skoleåret

Disse rammefaktorene er avgjørende for å skape et godt skolebibliotek, og for å hente ut den potensielle effekten av biblioteket.

Skolebibliotekaren er alfa og omega

Vi kan ikke få sagt tydelig nok hvor viktig det er at skolebiblioteket er godt bemannet. Med god bemanning mener vi kvalifisert personale i tilstrekkelig antall timer hver uke, minst et helt årsverk for å kunne utvikle biblioteket i tråd med elevenes behov.

I 2012 var 1 av 5 grunnskolebibliotek i Buskerud bemannet med bibliotekfaglig personale, mot 1 av 3 nasjonalt.

Betjent tid var på landsgjennomsnittet, 6 timer per uke. Det er et tankekors at bibliotekene i den videregående opplæringen både har bedre personalressurser, høyere fagkompetanse og lengre åpningstid enn i grunnskolen.

Skolebiblioteket støtter opp om læringsmål

Vi vet at det er kamp om ressursene i skolen, men vi vet også at biblioteket kan støtte opp om skolens faglige og pedagogiske mål:

•Skolebiblioteket er et verktøy for læring. Det trengs for å nå målene i den nasjonale læreplanen.

•Gode skolebibliotek gir bedre resultat på kartleggingsprøver i lesing, og utvikler engasjerte og kritisk tenkende unge mennesker.

Å satse på skolebibliotek er å satse på skole. Det er politikere og skoleeiere som avgjør kvaliteten.

«Skolens hjerte»

Forestill deg at skolebiblioteket er hjertet i skolen. Dette hjertet banker for kompetanse og kunnskap, for kunst, kultur og kreativitet:

•På skolebiblioteket kan elevene få trening i å uttrykke seg muntlig. De kan øve seg på skrive, lese, regne og bruke digitale verktøy. Ikke minst kan de utvikle sin medie- og informasjonskompetanse, for eksempel innen søking, kildekritikk og fake news.

•Skolebiblioteket formidler kunst og kultur. Litteraturen står i en særstilling, men det er også rom for foto, film, musikk og scenekunst.

•Skolebiblioteket kan invitere til tverrfaglig arbeid og skapende aktiviteter, for eksempel ulike typer verksteder basert på teknologi.

Svakt lovverk og varierende ambisjoner

Opplæringsloven krever ikke annet enn at elevene «skal ha tilgang til skolebibliotek». I praksis kan dette bety alt fra en enkelt bokhylle der bøkene ligger hulter til bulter, til Gulskogen skoles moderne og svært veldrevne bibliotek.

Enkelte skoler argumenterer med at elevene har gangavstand til folkebiblioteket.

Det er bra å etablere et organisert samarbeid mellom skolebibliotek og folkebibliotek, men et folkebibliotek som ligger utenfor skolen kan vanskelig bli «hjertet i skolen».

Selv om skole og utdanning står høyt på den politiske agendaen, blir kommunale skolebibliotek sjelden omtalt i politiske planer.

Det betyr at skolebibliotekets skjebne i stor grad er overlatt til den enkelte skoleleder, med den konsekvens at mål og ambisjoner varierer. Klarere føringer i Opplæringsloven er nødvendig for å utvikle skolebibliotekene til beste for elevenes læring.

Look to Gulskogen

I Drammen har Gulskogen skole vært alene om å vise en sterk vilje og evne til å satse på biblioteket over tid, tidvis i selskap med blant andre Fjell skole. Her ligger det et potensial som venter på å bli realisert – i Drammen kommune, i Buskerud og i store deler av Norge.

Som juryen for Årets bibliotek 2017 skriver i sin begrunnelse for nominasjonen: «Det er elevene og de ansatte som virkelig får kjenne hva en fantastisk skolebibliotekar kan utrette (…) Skoleledelsen har satset på skolebibliotek, og gitt bibliotekar Marit Gautneb rammer til å bygge opp en leseoase. Dette har overføringsverdi til bibliotek over hele landet, og bør inspirere flere enn sitt eget nærmiljø til hvordan et skolebibliotek kan være.»

Gratulerer – og lykke til!

Norsk bibliotekforening avdeling Buskerud gratulerer Drammen kommune, Gulskogen skole og ikke minst bibliotekar Marit Gautneb med nominasjonen til Årets bibliotek 2017.

PS. I april i år ble Marit Gautneb tildelt Bibliotekprisen for Buskerud 2016 av Norsk bibliotekforening avdeling Buskerud. Den lokale juryens begrunnelse kan du lese her.

Mer om nominasjonen til Årets bibliotek 2017 kan du lese her.

LES OGSÅ: Trollmannen fra Oz inntar Hokksund

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags