Det er flere kamper å vinne!

Av
DEL

MeningerNorge har kommet langt med likestillingspolitikken. Andre land ser til oss. Det har tatt flere tiår og innsats fra flere regjeringer som gjør at Norge i dag kan skryte av høy grad av likestilling.

Likevel gjenstår flere kamper som må tas. Derfor er kvinnedagen aldeles ikke gått ut på dato. Tvert imot, har vi i det siste sett flere direkte angrep på kvinnens rettigheter under nåværende regjering.

Hovedparolen for kvinnedagen den 8. mars er i år «Forsvar selvbestemt abort. Fjern nemndene». Abortsaken har med rette satt fyr på den offentlige debatten. Vi anser alt som har med abort å gjøre å være kvinnens valg - selvsagt et vel overveid valg som kvinnen tar sammen med sine nærmeste og ev. lege og andre som en selv ønsker å diskutere saken med. En nemnd er en paternalisering - det er å fortelle kvinnen og hennes nærmeste at de ikke vet best. Det er derfor de ulike forslagene som Erna Solberg har lagt på forhandlingsbordet denne høsten og vinteren er et angrep på kvinnens rettigheter.

For SV er fordelingspolitikk en kjernesak. Fordeling handler om makt. Med de økte sosiale forskjellene i Norge, så er det stor risiko å kjøre på med kutt i formueskatt, fjerning av arveavgift og store skatteletter til de som har størst inntekt fra før. Et samfunn som tar fordelingspolitikk på alvor, vil gjøre at makta deles på flere, ikke færre. I et slikt samfunn som SV daglig kjemper for, vil skatter og avgifter innrettes slik at de effektivt virker omfordelende. Da vil også makta fordeles mer i samfunnet, også blant kjønnene.

LES OGSÅ: Kvinners stemme må bli hørt

For vi vet at likelønn fortsatt ikke gjelder når kvinner tjener 86% av det menn gjør. Det er særlig i toppen, i yrker det er høy lønn, spesielt i privat sektor, at vi ser forskjellene klarest. Videre er typiske kvinneyrker, så som omsorgsyrker, lavere betalt enn hva utdanning og ansvar skulle tilsi. Med effektiv omfordelingspolitikk får vi også god likelønnspolitikk.

Vi ser også at kvinners rettigheter er under press internasjonalt. Abortrettigheter møter stort press fra konservative krefter, også i Europa. Irland fikk først i år en ny og liberal abortlov, mens Malta har fremdeles totalforbud mot abort. Men, mangelen på trygge aborttilbud stopper ikke aborter. Det skjer likevel, men utsetter både barn og mor for betydelig risiko, når det ikke er helsepersonell til stede.

Dette medfører at minst 22.800 kvinner dør årlig som følge av utrygge provoserte aborter. Nesten alle disse skjer i land der abort ofte er forbudt eller strengt regulert. Som et ledende land innenfor likestilling, er det også viktig at vi samtidig fortsetter kampen for disse kvinnene - de som enda ikke har rett til å bestemme over egen kropp, der konservativ politikk og religion prioriteres og undertrykker kvinners rettigheter.

Vi stiller kvinnesterke på kvinnedagen 8. mars og oppfordrer alle - kvinner og menn - til å bli med oss for å vise at det fortsatt er flere kamper som må tas.

Vi møtes i tog og på Folkets Hus i Drammen. SVs Karin Andersen fra Stortinget vil komme og holde tale.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags