Kvinners stemme må bli hørt

Foto:

Av
DEL

LeserbrevI et land hvor mange av våre øverste ledere er kvinner, er det lett å glemme at i store deler av verden har kvinner ingenting de skulle ha sagt ved et forhandlingsbord. Vi i Drammen Soroptimistklubb markerer 8. mars for å vise at vi støtter medsøstre som hever stemmen.

Tidligere i år lanserte regjeringen sin nye handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet. Her rettes søkelyset på kvinners deltagelse i fredssamtaler, og det blir slått fast at kvinners evne og mulighet til å delta i freds- og sikkerhetsinnsats henger sammen med kvinners livssituasjon og i hvilken grad kvinners rettigheter ivaretas.

Derfor er det nær sammenheng mellom soroptimistenes innsats på området kvinner, fred og sikkerhet og arbeidet med menneskerettigheter, herunder arbeidet for kvinners rettigheter og likestilling, står det i handlingsplanen.

Det er gledelig at Norge gjennom denne planen skal jobbe enda mer systematisk med kvinner, fred og sikkerhet. I altfor mange land er det ikke selvsagt at kvinner blir tatt med når politiske beslutninger skal tas.

MENINGER: Vi vil ha med mennene på kvinnedagen!

I forbindelse med lanseringen av handlingsplanen fortalte flere kvinner at de hadde opplevd å bli invitert med, bare for å oppdage at grunnen var at arrangøren kunne krysse av på en liste at “kvinner har deltatt”. Vi er enig med utenriksminister Ine Søreide Eriksen som har presisert at det ikke er nok at kvinner sitter ved fredsbordet. Kvinner må kunne få bringe frem tanker, idéer og bli hørt.

Norske soroptimister arbeider for å bedre levekår for kvinner og jenter, og vi er en global stemme for kvinner. Sentralt i vårt arbeid er menneskerettighetene, likestilling og myndiggjøring. Med et verdensbilde i stadig endring, mener vi det er viktigere enn noen gang å stå opp for like rettigheter.

Organisasjonen vår har talerett i FN. I offisielle møter i ulike FN-organer taler vi kvinners sak. I skriftlige uttalelser løfter vi fram kvinners synspunkter. I møte med delegater og representanter sørger vi for at saker blir belyst fra kvinners standpunkt. Og i debatter og dialoger kjemper vi for at stemmene til kvinner og jenter skal bli hørt.

På kvinnedagen 8. mars markerer Drammen Soroptimistklubb dagen med å selge lilla sløyfer. Dette gir inntekt til arbeide for livsmestring og utdannelse av ungdom i Moldova, samt å hindre at jenter fra dette fattige landet blir sendt til prostitusjon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags