Verden kan være brutal mot kvinner, og spesielt mot gravide, fødende og nybakte mammaer

Av
DEL

MeningerKvinners rettigheter er ingen selvfølge. I verden i dag er kvinner den største majoriteten som behandles som en minoritet. I boka Invisible Woman forklarer Caroline Criado Perez hvordan teknologi og samfunn er laget for gjennomsnittsmannen. Det innebærer at det er mindre forskning på kvinnehelse og sikkerhet, og mindre vekt på forskning og tilrettelegging knyttet til kvinnen enn mannen. På mange måter kan vi si at verden er brutal mot kvinner, og spesielt den sårbare gruppen: Gravide, fødende og nybakte mammaer.

Over hele verden fins det ildsjeler som jobber for at kvinner skal oppleve livets største mirakel som nettopp det – et mirakel. Dessverre er det altfor mange som opplever det å føde som et traume. Rammene som definerer en «normal» fødsel strammes mer og mer inn og vi lever i et samfunn som preges av frykt og risikotenkning – noe som særpreger våre nasjonale retningslinjer innenfor svangerskaps-, fødsels og barselomsorg. Da det i tillegg viser seg å være konstant underbelegg på mange av våre store fødeavdelinger, blir retningslinjene formidlet som rigide regler, og ikke som anbefalinger.

Det krever mindre ressurser å fortelle en kvinne i fødsel hva hun skal og ikke skal gjøre – eller hva som skal eller ikke skal gjøres med henne. I motsetning til å legge til grunn god, faglig informasjon som forklarer anbefalingene og gjør kvinnen i stand til å ta et godt og informert valg.

Det fins forskning som viser at såkalte evidensbaserte retningslinjer ikke nødvendigvis er fundert i god forskning. Det antydes at så få som 2 av 10 retningslinjer er godt dokumentert i forskning. Dette gjelder all form for medisin og er ikke spesielt for fødselsomsorgen.

Når vi i tillegg vet at mennesker er forskjellige er det logisk at alle derfor har behov for en individuell tilnærmet omsorg – og ikke en generell en som er basert på rigide prosedyrer.

Hvorfor har det blitt slik? Hvorfor er det flere kvinner som igangsettes i fødsel nå enn før? Hvorfor er det flere barn som forløses med keisersnitt? Hvorfor er det flere kvinner som sliter med fødselsdepresjoner og mindreverdighetskomplekser? Hvorfor er enhver kvinnes fødselshistorie en stor del av henne resten av hennes liv? Hvorfor nedprioriteres fødselsomsorg på sykehus omkring i Norge? Hvorfor er jordmordekningen på sykehus og i kommunene lavere enn den burde være?

Kan det være at en omorganisering av omsorgen vil gi bedre omsorg med mindre inngrep, mindre komplikasjoner, friskere kvinner og barn og mer tilfredse jordmødre?

Det er noen av mange spørsmål som skal belyses under årets Fødselsfestival på Union Scene i Drammen søndag 15. september. Festivalen er åpen for alle som interesserer seg for kvinner, kvinnehelse og fødselsomsorg.

Festivalen har som mål å skape motivasjon, lyst og vilje til å skape bedre forhold for kvinner i landet vårt. På festivalen kommer det kunnskapsrike foredragsholdere fra Norge, Sverige og Danmark. De vil garantert skape engasjement og refleksjon. Dette er en festival man vil komme styrka ut av som menneske. Vi håper å se deg der.

Andre saker på dt.no:

Over 17.000 mennesker følger Lise-Lotte (32): – Jeg er jo bare meg

Akkurat nå ser vi ikke at politikerne i Drammen evner å opptre slik de gjorde da Drammen var på sitt aller beste

Lege advarer foreldre: Én tablett fra denne pakken kan være dødelig

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags