Denne høsten er spekket med politiske nøtter i Drammen. Tirsdag skal en av dem til behandling i formannskapet. Det er den lange og pinefulle saken om Gulskogen Senter og reguleringsplanen. Denne saken har vært på en seks år gammel reise gjennom politiske og byråkratiske instanser.

Drammen kommune fikk i 2012 medhold hos fylkesmannen i at Gulskogen Senter hadde brutt arealbestemmelsene.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Siden har senteret flere ganger fått utsatt fristen til å rydde opp og det politiske flertallet har gitt dem muligheten til å komme med et nytt forslag til reguleringsplan for å bøte på skaden. Nå er forslaget på bordet, ledsaget av en utbyggingsavtale. Drammen kommune rydder opp i vei- og gang-forholdene, senterets eiere betaler 15 millioner kroner i anleggsbidrag.

På overflaten kan saken se riktig enkel ut. Regler er til for å følges. Det mener i alle fall opposisjonen i bystyret.

LES OGSÅ: Vi som ønsker et levende Drammen sentrum

De varslet i DT i forrige uke at de vil kreve at Gulskogen tilpasser seg den opprinnelige reguleringsplanen. Hvis det skjer ryker et butikkareal med småvarer på størrelse med sportsbutikken XXL. Kvadratmeter som skulle vært forbeholdt arealkrevende varer, for eksempel hvite- og brunevarer, som i dag ikke er det. 

«Det er først og fremst et spørsmål om rettferdighet. Gulskogen Senter har ikke fulgt regelverket, og det gir et helt feil signal å si ja i ettertid», sier SVs Lene Aure Hansen sammen med, Aps Masud Gharahkhani, MDGs Ståle Sørensen og Sps Simon S. Nordanger (bildet).

De sier altså nei til rådmannens forslag.Rådmannen i Drammen er nemlig innstilt på å gi Gulskogen Senter tilgivelse. Han er fornøyd med senterets nye forslag til reguleringsplan i tråd med dagens drift. Steen & Strøm AS skal betale 15 millioner kroner som et bidrag til veitiltak som skal gjøre at trafikk-trykket letter og gående får bedre forhold. 

Ved å bedre forholdene for bilister vil Drammen kommune nå bare legge til rette for at Gulskogen Senter får enda mer trafikk inn til senteret, vil enkelte hevde.

Det er ikke vanskelig å føle med dem som driver forretning i sentrum. Byen Vår Drammen appellerte forrige uke til politikernes rettferdighetssans.De opplever, forståelig nok, rådmannens innstilling som grovt urettferdig. Et levende sentrum er pulsen i enhver by. Og selv om alle kundene på Gulskogen ikke er hentet fra sentrum, er det ikke tvil om at sentrum betaler en liten bit av prisen for Gulskogens suksess: «Dette antas ikke å ha hatt store konsekvenser for sentrumshandelen som sådan, men vil kunne ha rammet enkeltaktører», heter det i saksutredningen.

For beboerne på Gulskogen må det være minst like provoserende å se at kjøpesenter-saken kan munne ut i tilgivelse og ettergivelse.

LES OGSÅ: Åpent brev til Drammens politikere om reguleringsplanen for Gulskogen Senter

Mange av sentrets naboer lever tett på to andre reguleringssaker, for vei og jernbane, der enkeltindividets rettigheter må vike for storsamfunnets interesser. Nå er de i tillegg nærmeste vitner til at en stor, privat næringsaktør kan bryte reguleringsbestemmelser uten at det får store konsekvenser.

Utfordringen for de ansvarlige politikerne i Drammen er nettopp dette: Hva er det mest ansvarlige å gjøre nå?

– Å stå hardt på prinsippene og statuere et eksempel?

– Eller er det å forsøke å klattmale litt på en litt stygg ripe i forvaltningslakken og komme seg videre uten å risikere en rettssak?

Det er slett ikke sikkert Drammen går seirende ut av et rettslig sammenstøt med Steen & Strøm.

LES OGSÅ: Om våre kommunale politikere skal beholde noen form for respekt så må de nå vise handlekraft.

I februar 2012 spådde Odd Gisholt, da leder for varehandelsstudiet ved BI, i DT at saken kom til å havne i retten:
«Da blir det hele avgjort av hvem som har de beste ekspertene. Jeg er sikker på at Steen & Strøm nå vil finne de beste ekspertene for å vise at kommunen tar feil». Eier av Gulskogen Senter har tidligere vist til at de har hatt utallige muntlige og skriftlige møter med kommunen som forklarer at de handlet som de gjorde. Og fylkesmannen gikk i sitt vedtak langt i å gi eierne av Gulskogen Senter rett i at kommunens tolkning av egen reguleringsplan tiltrettela for «en uklar situasjon for tiltakshaver».

Drammen kommunes ansvarlige bør altså være rimelige sikre på at de har tellekantene på sin side hvis de risikerer å sende denne saken til retten.

LES OGSÅ: Byen Vår Drammen på offensiven

I tillegg skal de folkevalgte forholde seg til det faktum at seks år er gått. Det utvidede Gulskogen Senter er i mellomtiden blitt en del av livene til mange mennesker. Trafikken, og omsetningstallene, viser at det er mange som setter pris på butikktilbudet. Andre har sine arbeidsplasser og har investert i forretning på Gulskogen Senter. Og i det fjerne, rett over kommunegrensen, lokker Buskerud Storsenter med sitt utvalg og en ditto stor og gratis parkeringsplass ...

Uansett hva politikerne faller ned på, er dette en lei sak. Det er vanskelig å se at nærmiljøtiltak for 15 millioner kroner retter opp i det faktum at en klar politisk strategi for utviklingen av Drammen by er blitt ignorert.

FLERE KOMMENTARER FRA KARIANNE BRAATHEN:

* Ordføreren, kappen og vinden

* Dårlig damedrag i Buskerud

* Drammens våkenetter