Grønne Lier - for alle innbyggere?

Foto:

Av
DEL

LeserbrevOverskriften er hentet fra Lier kommune sin hjemmeside. Dette utsagnet vil jeg vel hevde de fleste som bor i kommunen er kjent med. Men er det slik det er? Etter over 30 års botid i Lier kommune opplever jeg at kommunens grønne verdier er under press. Kanskje er Lier kommune også blitt mindre grønn i løpet av de siste årene.

Da jeg på begynnelsen av 1990-tallet flyttet opp til Tranby kunne jeg gå lange turer innover i de nærmeste skogsområdene som omkranset Kraft, Tranby og Lierskogen. Vi var heldige som hadde barn som kunne vokse opp med alt dette i umiddelbar nærhet. Tett innpå bebyggelsen kunne vi på våren oppleve å høre orrfuglens buldring inne ved Kraftkollen. Nære rekreasjonsområder betyr mye for folk der de bor.

Verdien av disse områdene er etter min mening forringet i løpet av noen få år. Mange steder hvor det tidligere var flotte turområder, preges av næringsbygg og flatehogst. Med utgangspunkt i Liertoppen, har området ned mot Damtjern gjennomgått store endringer. Også på den andre siden av E18 - mot Tranby skjer det endringer og flere skal det bli. I området pågår det masseuttak i form av et pukkverk og en større terminal for gods og varer er snart under bygging. Det hogges og sprenges som aldri før i grønne Lier.

I forrige uke igangsatte Lier kommune hogst i sin kommunale skog på øvre Tranby. Dette var i et område som ligger i umiddelbar nærhet av bebyggelsen hvor det bor flere tusen mennesker. Kommunen hadde riktignok lagt ut informasjon om dette på sine hjemmesider samtidig med at dette arbeidet startet. Likevel, - dette har resultert i sterke reaksjoner fra flere som bor i området.

Folk reagerer blant annet på at det hogges i støyskjermingen skogen utgjør mot pukkverket i området og man reagerer på tapet av en flott skog i et mye brukt turterreng. Kommunens hogst kommer i tillegg til alt som er lagt flatt ellers i området. Det blir en fattig trøst at kommunen meddeler at skogen er tilbake igjen om 60-70 år. En skogteig som har vært utsatt for moderne skogsdrift, fremstår etterpå som uframkommelig og uegnet som turområde. Naturinngrep i nærmiljøet påvirker også fugle-, dyre- og plantelivet.

Utviklingen som er beskrevet over er dessverre ikke unik eller spesiell. Dette er normalt for bygder og bynære strøk. Natur- og artsmangfoldet forsvinner bit for bit. Det vi tidligere tok for gitt er kanskje tapt i morgen.

Å ta vare på natur og miljø, handler ikke bare om velformulerte målsettinger på toppnivå i politikken. Det er praktisk politikk og handling som må til dersom folk skal se at det nytter. Jeg ønsker å kunne påvirke hvordan kommunen forvalter fellesskapets skoger. Vi trenger å tenke nytt om å sikre våre naturverdier. Konkret i dette tilfelle kunne den kommunale skogen på Tranby i Lierdalen fått stå.

Natur- og artsmangfoldet tilhører fellesskapet og er verdt å kjempe for!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags