Gå til sidens hovedinnhold

Har Fjordbyen gått ut på dato?

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

LO i Drammen påpeker i et innlegg i DT 18. april viktigheten av å bevare industriarbeidsplasser på Lierstranda og i Drammensområdet for øvrig.

I et svarinnlegg 19. april bagatelliserer Drammen Høyre som forventet betydningen av tradisjonell industri.

LES INNLEGGET FRA FAGFORBUNDET HER: Nei til helseklynge. Forsvar heller industriarbeidsplassene i Drammen!

LES INNLEGGET FRA DRAMMEN HØYRE HER: Helseklynge på Brakerøya ER arbeidsplasser!

Det er viktig å være oppmerksom på at på områdene som planlegges brukt til Fjordbyen, er det i dag seriøs industri som sysselsetter et stort antall mennesker.

Frp i Lier er av den oppfatning at Fjordbyen og sykehus på Lierstranda, vil kunne føre til positive ringvirkninger for Lier og Drammen.

Vi er derfor for både Fjordbyen og sykehus på Lierstranda. Lier Frp mener videre at Lier kommune har et politisk ansvar for å relokalisere den næringsvirksomheten som blir fordrevet av en eventuell utbygging av Fjordbyen. 

Men Fjordbyen har også andre utfordringer.

Fjordbyen har nå vært under planlegging i over ti år. På tross av dette er det fortsatt ikke presentert vurderinger fra geologer som bekrefter at det er mulig å bygge Fjordbyen.

Fokuset synes å være på detaljer i arkitekturen, ikke på om prosjektet faktisk lar seg gjennomføre. 

Uavhengig av vansker knyttet til grunnforholdene, er det relevante å spørre om tida delvis har gått fra Fjordbyen. En forutsetning for at det er økonomisk mulig å bygge Fjordbyen, er at det kommer inn velstående leietakere og kjøpere fra næringslivet. Holder denne forutsetningene i den digitale fremtiden? Lukrative bransjer som forretningsadvokater, revisorer, eiendomsmeglere, arkitekter og konsulenter, vil i løpet av kort tid kunne oppleve nedgang i antall ansatte som følge av ny teknologi. I tillegg kommer det faktum at de som blir i igjen i de nevnte bransjene, faktisk kan jobbe fra hvor det måtte være. Et annet stikkord er at fast ansettelse erstattes av kortvarige kontrakter tilpasset bedriftenes behov.

Dersom det ikke er tilstrekkelig med leietakere og kjøpere av eksklusive næringsarealer i Fjordbyen, svekkes økonomien i prosjektet.  

Samtidig kan det ikke utelukkes at vi som følge av den samme teknologien står foran en reindustrialisering av Norge. Bruk av roboter og annen avansert teknologi minsker behovet for arbeidskraft. Men den arbeidskraften som trengs i industrien, er ikke lenger mange ufaglærte, men noen høyt utdannet fagarbeidere og ingeniører. Dette vil være et konkurransefortrinn for Norge. En slik utvikling vil kunne fjerne noe av ulempen med høye lønninger.

Dette gjør at industriarbeidsplassene som i skrivende stund er på Lierstranda og sykehustomta, i fremtiden vil bli enda viktigere skatteytere.

Det er også andre uløste relokaliseringsproblemer enn det som industrien presenterer. Lier båtforening på Giilhus er et bra, rimelig og tradisjonsrikt tilbud til båtfolket, herunder sjøspeiderne.   

Det er derfor en reell mulighet at Fjordbyen ikke lar seg gjennomføre pga dårlige grunnforhold og usikker økonomi. Dersom seriøs industri i mellomtiden har flyttet pga usikkerheten hva som skjer med nåværende lokaler, sitter Lier kommune med svarte-per!

NOEN AKTUELLE NYHETSSAKER FRA DT.NO:

* Håndballregionens øverste leder fikk karantene - unge dommere følte seg truet

* Frykter for fremtiden til ny Svelvikvei

* Arild har jobbet 50 år på samme sted - uten én eneste sykedag

Kommentarer til denne saken