19. april tas avgjørelsen i kommunestyret i Lier. I formannskapet gikk alle partier, med et programmessig unntak av Frp, til slutt inn for å gå i forhandlinger med UDI om å få opprette og drifte asylmottak på Egge.

LES OGSÅ: Naboaksjon mot asylmottak

60 mindreårige, enslige asylsøkere mellom 15 og 18 kan få sitt midlertidige husvære der. Lier er dermed blant de få kommunene som tar oppfordringen fra UDI på strak arm. Det er behov for 10.000 plasser i asylmottak den nærmeste tiden.

LES OGSÅ: Oppfordring til Liers nye ordfører

Fordelene for Lier ved å aktivt opprette et mottak i kommunen sin er flere. For det første sikrer administrasjonen og de folkevalgte at de sitter i førersetet når mottaksplasser må etableres over hele landet. Det er fra før av kjent at Frogner sykehjem er ett av lokalene som peker seg ut her i distriktet.

Ved at Lier går inn og tar hånd om driften selv, sørger de for eierskap til mottaket. Kommunen kan samordne opplæring, tolketjenester og andre tiltak som private aktører ikke har mulighet til. I tillegg kan Lier tjene en slump penger på å drifte mottaket.

LES OGSÅ: «Barn på flukt fortjener å finne trygghet og stabilitet»

Lier er en kommune som har både råd og mulighet til å gjøre en innsats. Uansett hvor mye Lier Frp roper et lokalt nei, kommer ikke dønningene fra flyktningkrisen til å forsvinne over natten. Dette er et her-og-nå-problem som må løses. Om det ikke blir i Lier, må et annet nærmiljø i en annen kommune trå til.

Det blir spennende å følge med på den dialogen Liers administrasjon og politikere skal føre med alle dem som bor på Egge. Både fram mot kommunestyremøtet neste tirsdag og, om de står oppreist i stormen, i tiden etterpå.

LES OGSÅ: Uredelig om barn på flukt

På Facebookgruppa «Nei til asylmottak på Egge» foregår en debatt som gir uttrykk for frykt og avsky, men også mye medmenneskelighet og varme. Det er både naturlig og forståelig at mange føler uro ved tanken på å få et asylmottak i nabolaget. Det er et inngrep i et lokalmiljø som er garantert å medføre endringer, antakelig både på godt og vondt.

Enhver som tar til orde for et asylmottak i annen manns nabolag, vil bli møtt med argumentet «Det er lett for deg å si».

LES OGSÅ: Flere kommuner bør drive asylmottak

Det er i den sammenheng verdt å merke seg at rådmann Hans-Petter Christensen bor i nærheten. Det krever litt, både av administrasjon og folkevalgte, å ta avgjørelser som de vet splitter befolkningen og skaper sterke følelser. Det er reaksjoner Liers representanter vil møte også etter arbeidstid.

Det er vanskelig å tro at en kommune som har vært vertskap for tusenvis av psykiatriske pasienter gjennom årene ikke skulle klare å ta hånd om 60 mindreårige flyktninger.

Holdningene i lokalmiljøet er allikevel avgjørende for om dette blir en god eller dårlig sak for Lier.

Det er hyggeligere å bli møtt med kake og varme klær enn fremmedfrykt og en kald skulder.

FLERE AKTUELLE MENINGER:

* Nå må det gå en f ... i dere

* Morgendagen må bygges i tre

* Nå rammer oljekrisen oss