Gå til sidens hovedinnhold

Plan for et grønnere og mer innovativt næringsliv i Lier

Artikkelen er over 5 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ny strategisk næringsplan for Lier ble vedtatt mandag 12. desember.

Det er bedriftene selv som skaper vekst og lønnsomhet i næringslivet.

Offensive gründere og solide næringsdrivende trenger gode partnere for å lykkes. Lier kommune ønsker å være en av dem. Fordi gode arbeidsplasser er viktig for den enkelte og for samfunnet.

Lier kommune har en perfekt beliggenhet som del av det sentrale Østlandet.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER.

Vi er en landbrukskommune med innovative utøvere innen næringen, og kort vei til markedet. Samtidig har vi en godt utdannet befolkning, der mange i dag dessverre pendler ut av Lier.

I vår nye strategiske næringsplan er det flere tiltak som retter oppmerksomheten mot hvordan vi på en enda bedre måte kan utnytte potensialet i Grønne Lier.

LES OGSÅ: Vi er troverdige for næringsutbyggere, men glemmer vi Liers innbyggere?

For å legge til rette for ny næring. For at det skal være attraktivt å etablere flere arbeidsplasser nær innbyggerne. Og for å styrke vår oppmerksomhet mot næringslivet. Dette oppsummeres i planens visjon: Sunn næringsutvikling i Grønne Lier.

Vi har intensivert innsatsen for fjordbyutviklingen på Lierstranda. Da er det viktigere enn noen gang å sørge for at næringslivet og Lier kommune spiller på samme lag.

Utviklingsorientert samarbeid

Vi vil gjerne at liungene skal finne arbeid nærmere hjemmet. Det sparer dyrbar fritid og er miljøvennlig. Det gir familien nye muligheter og har garantert en god effekt på ny næring.

Og vi er på rett vei.

I løpet av de ti siste årene har antallet arbeidsplasser økt med 31,8%. Det er betydelig mer enn veksten i både Buskerud for øvrig og nasjonalt nivå. Ytterligere en bekreftelse er å finne i NHOs kåringer av kommuner som regnes som attraktive for næringslivet.

Nå vil vi videre.

Ikke bare i antall arbeidsplasser i takt med nye innbyggere, men i utviklingen av flere typer arbeidsplasser. Det skal oppleves positivt å starte opp egen bedrift, drive egen virksomhet, jobbe i industrien eller arbeidsintensiv næring i Lier. Kommunen skal derfor være en god tilrettelegger, fasilitator og samarbeidspartner. Vi skal ha rett kompetanse, kraft og tankesett for å nå vårt mål om en sunn næringsutvikling i Grønne Lier.

Grønn helse- og matklynge

Som friluftslivskommune og en av landets desidert største hagebrukskommuner, vet våre næringsutøvere mye om både helse og mat. Det er et av de beste utgangspunkt med tanke på en fremtidig helseklynge i nær tilknytning til Nye Drammen sykehus.

Det gir flere kompetansearbeidsplasser for hele regionen. Kombinert med innovasjonskraften i Lier-landbruket gir sammenhengen mellom mat og helse seg selv, enten det dreier seg om et ernærings- eller folkehelseperspektiv.

LES OGSÅ: Næringslivet i Buskerud ligger allerede langt fremme for å finne løsninger for en grønn fremtid

Ved å styrke samarbeidet med blant annet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Norsk institutt for bioøkonomi på Ås, ser vi potensiale for å styrke Grønne Lier ytterligere.

Etablering av et nasjonalt opplæringssenter for landbruksfag, et matkultursenter eller en privat landbruksskole er mulige tiltak som kan bidra til en klynge der også kompetansebedrifter inngår.

Samarbeid på tvers av bransjer gir dessuten mer innovasjon enn klynger som baserer seg på en smal verdikjedetenkning.

Og vi kan begynne arbeidet mot ny næring, og gründervirksomhet, allerede i dag.

Derfor retter vi søkelyset mot Lierbyen som et tettsted med nærhet til alt, der vi kan legge til rette for mer kreativitet og arbeid. Det er også viktig for videre utvikling av Lierbyen som vårt sentrum.

Helheten

Vi vet, og forstår, at forutsigbarhet og tydelige rammer er viktig for næringslivet. Vårt mål er at våre arealstrategier skal gi grunnlag for å planlegge etablering og ekspansjon for bedriftene.

Fremtidens Lier er preget av en grønn profil der dyrkbar og dyrket mark, rekreasjonsområder og bomiljøene ivaretas på best mulig måte.

Disse forholdene henger nøye sammen med attraktive næringsareal og gode veiløsninger. Vi er trygge på at målene vi har satt oss i den strategiske næringsplanen kan bidra til et grønnere og mer innovativt næringsliv i Lier, og i regionen vi er en del av.

Vil du være med, så heng på!

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* Drammen kommune baklengs inn i framtida

* Ja uten jubel

* A p ønsker å gjøre Drammen mindre attraktiv for småbarnsfamilier

Kommentarer til denne saken