Straks planene for kryss E134/E18 er på plass vil kravet komme om at veien skal videreføres til Hokksund

DEL

MeningerArne Nævra (SV) har i DT 4.6 en leseverdig beskrivelse av sitt gode arbeid for å skaffe Lier en veiløsning man i kommunen og regionen kan leve med. Nævra forteller sin historie, som bare viser ett ledd i en sammenhengende rekke av feilslutninger, planleggingsfeil og gale politiske prioriteringer.

Her har jeg lyst til å supplere med advarsel om at tidligere feil nå står i fare for å bli gjentatt:

Planlegging på gale og falske forutsetninger 1. Selv blant stortings- og fylkespolitikere er det en svært utbredt misforståelse at forsinkelser for E134 for en stor del skyldes at Lier kommune ikke har kunnet «bestemme seg». Men fakta er at Lier Kommunestyre mot kun en stemme i 2007 fulgte Statens vegvesens (SVV) anbefaling og Lier Høyres kampsak om kort tunnel til Linnes. Her gikk Rv23 langs Lierstranda og kryssløsning mot E18 ved Protan, og ble vedtatt etter at SVV lovde miljøvennlige kryssløsninger og truet med innsigelse mot Viker-alternativet. Noe som ville forhindret inntreden i Nasjonal Transportplan dette året. Så her foretok Liers folkevalgte sitt første, men gale, valg.

For det var en sentral hake ved vedtaket, nemlig at konsekvensutredningen fra Statens vegvesen var av så slett faglig karakter at man i det statlige vesenet sju år senere måtte kansellere konklusjonen om trase.   Årsak: Man hadde i konsekvensutredningen ikke hensyntatt at det skulle bygges fjordby, noe som medførte ny stor trafikkbelastning, ikke forenelig med en nasjonal trafikkåre.

Fjordbyen var riktignok på alles agenda i 2006–2007 og fastslått i alle partiers valgprogram for kommunevalget dette året. Lier Høyres daværende leder Arnt Holdberg var attpåtil engasjert av Vegsvesenet som konsulent for prosjektet, og man skulle derfor trodd etaten fikk fjordbyen med seg. Men nei da, dette valgte man i vesenet og konsekvensutredningen glatt å se bort fra, slik at planvedtakene mot E18 noen år senere måtte vrakes. I mellomtiden ble det riktignok i 2012–2013 vedtatt en god reguleringsplan for kryss og kulvert på Linnes, men vi satt da tilbake med en veiplan kun fram til Amtmannssvingen og ingen løsning fram til E18.

Så skulle det gå enda noen år før også planvedtak fra 2007 og 2013 om tunnel til Linnes ble kansellert. Igjen var det ikke Lier kommune som ombestemte seg, men Statens vegvesen selv, som til tross for at man hadde vurdert tunnelløsning til Linnes minst i 15 år, nå konkluderte at grunnforholdene på stedet gjorde at den vedtatte kryssløsning ble vanskelig å bygge. Og nærmere én milliard dyrere, om man fikk det til.

Derfor ble byggeprosjektet stoppet i 2017 etter at bevilgninger og forberedelse var på plass, og 300 millioner etter sigende allerede er brukt. Utført planlegging har vært falsk – utført på gale premisser. I monopolspillet er vi flyttet tilbake til start – 12 år etter 2007.

Gal planlegging 2: Vi må ikke legge til rette for Lierdiagonalen! Dette mantra er en «spesial» fra Liers ordfører Gunn Cecilie Ringdal, som tidligere ved hjelp av stortingsalliert partifelle Trond Helleland fikk kansellert Statens vegvesens planer om å se E134 til E18 i sammenheng med planlegging av veien inn i fjellet videre til Hokksund. Noe Vegvesenet meget fortjenestefullt foreslo i 2014 etter at traseen langs Lierstranda måtte kanselleres.

Problemet er da at Lierdiagonalen uansett kommer, uavhengig av hva man måtte «legge til rette for» i Lier. Lierdiagonalen bestemmes ikke på Haugestad og av Liers kommunepolitikere.  Og vi står nå i 2019 ovenfor samme situasjon som i 2007: Falsk planlegging av kryssløsninger på forutsetninger som ikke holder. Nemlig at dette er en vei som i all evighet bare skal føre fjerntrafikken til E 18 og videre gjennom Drammen sentrum. Men like lite som Lier kunne legge til rette for, eller forhindre, Oslofjordtunnel, like lite får Lier bestemme dette. 

Forutsetningene for Lierdiagonalen ligger i det trafikkpress som skapes når det nå bygges nytt løp i Oslofjordtunnelen, når Rv23 er omdøpt til E134 og er en nasjonal trafikkåre for vei til Vestlandet. Og når Drammens politikere med støtte av alle regionale og nasjonale transportpolitikere forlanger å få veien lagt utenfor sitt bysentrum.

Eksempel: I sitt nylige vedtak 25. april om Nasjonal Transportplan uttalte derfor Buskerud Fylkesting enstemmig at hovedårer som E134 skal legges utenfor bysentra og tett bebygde områder. Enstemmig!

Straks planene for kryss for E18 er på plass vil derfor kravet komme om at veien skal videreføres til Hokksund. Det har Drammens politikere sagt klart ifra om. Det skulle egentlig bare mangle. Da bør planprosessen nå ta høyde for dette, fordi den kryssløsning som kommer må kunne betjene slik løsninger. Og da er det kun trase i fjellet fram til Viker som duger. Alt annet vil resultere i ny skandale om falsk planlegging om det skulle velges et annet område som må påføres større arealskader for slik fremtidsløsning.  

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags