Skjæggerud borettslag ble bygget på 1970-tallet. Vi har hatt rv. 282 som nabo i alle år, på godt og vondt.  Vi grenser til rv. 282 der hvor veien flater ut før Bjørkesvingen. Det betyr at tungt lastete  biler har «fullt pådrag» når de kommer til toppen.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

Her ligger det småhusbebyggelse på begge sider av veien. Kommunen har tillatt massetransport på rv. 282 som toppet seg sist sommer med en formidabel mengde støy fra lastebiler.

LES OGSÅ: Oslofjordforbindelsen og NTP

Frakte farlig avfall

Nå skal politikerne vurdere Stena Recyclings søknad om etablering. De skal transportere opptil 90.000 tonn farlig avfall, som skal fraktes på veinettet i Lier døgnet rundt 364 dager i året. Det blir 247 tonn hver dag, slik jeg tolker denne delen av søknaden.

Jeg må minne politikerne om at etter Ragn Sells nyetablering har trafikken også økt. Dette mottaket er også for andre kommuner i distriktet som bruker rv. 282.

Her vil jeg understreke at Ragn Sells anlegg er et gode for oss alle, og at dette er for privatavfall primært.

LES OGSÅ: Trafikkinfarkt i Drammen

Ikke lett å forstå

Det er ikke lett å forstå motivet for å tillate en slik etablering i Lier kommune. Typen drift er i skarp motsetning til begrepet «Grønne Lier». Jeg undres på om noen kan svare på f.eks.:

  • Forurensing av grunn?
  • Forurensing av grunnvann?
  • Tilsig fra Lyngås til lavereliggende områder med matproduksjon?
  • Risikofaktorer ved ulykker med transport av farlig avfall?
  • Er det foretatt støyberegninger?
  • Hva er de eksisterende støytall?

Nå har beboerne på Hennumarka sin kamp med Kværner-tomta. Etablering av Cater på Liertoppen vil også føre til økt trafikk på rv. 282. Vi leser om ulykker og mye  trafikk på Joseph Kellers vei.

Nå må kanskje politikerne velge hvilken kamp de skal føre. Støy er også en form for miljøforurensning. Bør våre lokale politikere stille større krav til de som har ansvar for rv. 282,  for det er vel ikke bare Lier kommune?