Mange av dem som hører på radiogudstjenesten, er eldre mennesker som tidligere var kirkegjengere, og som ikke så lett kan komme seg til kirken. Mange av oss sitter mye alene hjemme og er ensomme. Noen prester henvender seg til oss radio-lyttere, både i starten av gudstjenesten og under prekenen. Da føler man seg inkludert.

Dessverre er det ikke hver gang at presten snakker til oss som sitter ved radioen. 

Ofte er det slik at den kirken eller menigheten som har radio-gudstjenesten, har et jubileum eller lignende. Da blir dette selvfølgelig i fokus. Vi i de tusen hjem kan selvfølgelig tenke at vi er heldige som får høre om dette jubileet, men det var ikke derfor mange av oss skrudde på radioen. Noen ganger er det et flott kor og fin musikk, det er fint! Men hvis det bare blir en kort preken, blir jeg skuffet.

Jeg ønsker at noen av radiogudstjenestene kan ha den gamle liturgien, og en god preken!

Jeg forventer ikke at alle prester skal preke som Per Arne Dahl. Men når en gudstjeneste blir sendt på radioen, ønsker jeg at presten også henvender seg til de mange som sitter alene ut over det ganske land.

FLERE MENINGER:

* Takk, Per Arne Dahl!

* Kjære Finn Sjuve

* Skilte og andre syndere