Riksvei 23 - ny ørkenvandring?

Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerSamferdselsdepartementet har ansvaret for den situasjonen som har oppstått etter at Statens vegvesen avdekket adskillige høyere kostnader for riksvei 23 Dagslett – Linnes og som har medført at fremdriften for fremføring av riksvei 23 til E18 har stoppet opp.

Fremføring av riksvei 23 frem til E18 er et viktig og nødvendig veiprosjekt både nasjonalt og regionalt. I mer enn 30 år har man arbeidet med ulike alternativer og løsninger. Dagens trafikkavvikling på eksisterende veinett er til betydelig belastning for lokalmiljøet. Det er derfor viktig å sørge for at det vises evne til gjennomføring og at prosjektet får nødvendig fremdrift.

Sett i lys av de før nevnte kostnadsoverskridelser og foreliggende NTP, er det nå er viktig å se hele strekningen fra Dagslett og frem til E18 som et sammenhengende prosjekt.

Lier kommune må ivareta sine lokale interesser ved å sørge for at den løsningen som synes å skjerme lokalmiljøet best mulig ved tunnel helt frem til E18 – Vikeralternativet - blir tilstrekkelig utredet og avklart om dette kan gjennomføres – teknisk og økonomisk. Dette er et enstemmig kommunestyre i Lier enig om.

Flertallet i Lier – Ap, Frp, Sp, Sv og MDG – har ingen mening om hva de vil gjøre dersom dette alternativet – teknisk eller økonomisk - ikke kan gjennomføres. Disse partiene sender derfor riksvei 23 frem til E18 ut på ny ørkenvandring. Vi snakker om nye åtte til ti års belastning for bomiljøene i Ytre Lier – og problemer med fremkommelighet og økte kostnader for næringslivet i området.

Mindretallet i Lier – H, V og delvis Krf – mener at dersom dette alternativet ikke kan realiseres, må vi legge vedtatt reguleringsplan Dagslett – Linnes som går frem til Amtmannsvingen til grunn for gjennomføring av prosjektet. Da kan veien føres videre over eller under jernbanen og videre langs fylkesvei 282 – Strandveien til Jensvollveien med kryss mot E 8 på Jensvoll i stedet for på Brakerøya. Tre-felts løsning med kollektiv-/rushtidsfelt vurderes.

En forutsetning for nødvendig fremdrift er at Samferdselsdepartementet avklarer nødvendig finansiering, og i samarbeid med Statens vegvesen fremmer forslag til videre planprosess med sluttdato.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags