Ønsker fritidsapp for barn og unge

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerLier kommune har lange og gode tradisjoner med et rikt aktivitetstilbud for alle, og et godt og nært samarbeid med frivilligheten. Vi tror vi kan få til enda mer sammen i årene som kommer. Nå vil vi vurdere hvordan vi kan innføre ordningen med et fritidskort, eller en fritidsapp som de har i Asker, i grønne Lier. 

I kommunen har vi jobbet målrettet etter planen «For kropp og sjel», revidert i 2017, som blant annet sikret oss utnevnelsen «tiårets friluftslivskommune». Frivilligbørsen, arrangert på kulturscenen den 19. februar i år, er et annet godt eksempel på at Lier kommune tar i bruk mange og varierte virkemidler for at hele befolkningen skal kunne delta.

BUA er noe av det beste vi gjør for et godt aktivitetstilbud til alle barn og unge i Lier. Lier har nest høyest utlån av alle slike utlånsordninger i landet fordi BUA i Lier er tilgjengelig og ubyråkratisk. 

ANDRE MENINGER: Politisk støy og rasering

I tillegg gir BUA gratis tilbud om aktiviteter i ferier, og det er åpne og gratis aktiviteter i flere av hallene våre i ukedagene. Ingen forskjell på noen. I tilknytning til BUA er det også ungdomskafe på Tranby og i Lierbyen på Ungdomshuset V2 (gamle Hegg skole).

I Lier benytter vi oss av støtteordninger via frivillige organisasjoner som Kiwanis, men vi søker også statlig støtte til inkludering av barn i lavinntektsfamilier.

Her har vi mottatt god støtte tidligere. I år har Lier kommune blant annet søkt om tilskudd til Stoppen SKs prosjekt «Alle med». Løkkelørdag og Senkveld er tilbud som Stoppen driver i dag, blant annet gjennom midler fra Lier kommune.

LES OGSÅ: Buskerudbyen - hva nå?

Kultur og fritid administrerer i dag friplass-søknader og kan dekke deltakeravgifter for organisasjonsdeltakelse, i idrettslag, fritidsorganisasjoner, for medlemmer ved Ungdomshuset V2 (tidl. Musikkverkstedet) og betalte ferietilbud. Det er satt av kr. 50.000,- til dette. I tillegg er det i inneværende budsjett bedt om at andre tilskuddordninger, som fra veldedighetsorganisasjoner, benyttes. Vi mener det er viktig å vurdere om det er behov for mer; om ordningen kan utvides gjennom samarbeidet med organisasjonene og om det er andre grep som bør gjøres.

I tillegg til deltakelse for alle i idrett og organisasjonsliv, har flertallspartiene i budsjettet for inneværende år økt tilskuddet for friplasser på kulturskolen (inkl. korps) til kr. 100.000,-. Det innebærer at flere barn vil kunne delta i korps og i kulturskolen. I tillegg har vi økt budsjettet med kroner 150.000,- for å få ned ventelistene på korps.

Vi er glad for at Lier kommune i mange år har sørget for gode aktivitetstilbud til alle, blant annet takket være innsatsen fra frivillige, og vil i neste kommunestyreperiode jobbe for at vi kan få til enda mer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags