Jeg mener sykehusbudsjettet er så svakt at det vil ramme det nye sykehuset på Brakerøya.

Av
DEL

MeningerHovedbildet etter dette statsbudsjettet er at regjeringen svikter neste generasjon. Selv i sitt sjuende statsbudsjett makter ikke regjeringen å kutte klimautslipp så det monner, redusere forskjellene mellom folk eller skape nok trygge og framtidsrettede jobber

Høyreregjeringen strammer nå skruen i sykehusene enda mer, og legger opp til enda lavere aktivitetsvekst enn i fjor. Den lille veksten de leverer reflekterer ikke det reelle økte behovet for helsetjenester i befolkningen. Dette er nullbudsjett, i et land der vi får flere eldre med behov for gode sykehustjenester.

Jeg mener sykehusbudsjettet er så svakt at det vil ramme det nye sykehuset på Brakerøya. I stedet for styrket finansiering, ber helseministeren de ansatte løpe fortere. Allerede i dag må det tas fra drift for å finansiere nytt sykehus i Drammen, og selvfølgelig vil dette gå utover alle lokalsykehusene i Buskerud.

Kommuneøkonomien har faktisk den svakeste veksten i frie inntekter noen regjering har presentert i budsjettet de siste 15 årene. Med dette budsjettet har heller ikke kommunene mulighet til å gi bedre tjenester til folk. Det betyr altfor lite penger til barnehage, skole og eldreomsorg.

Det er særlig eldreomsorgen som vil lide med dette budsjettet. For landets eldre og deres pårørende er budsjettet nedslående lesning. Vi ser at regjeringen ikke tar tak i den økende sykepleiermangelen, økningen i studieplasser er påfallende lav og vi ser få tiltak for å beholde flinke sykepleiere i yrket.

Vi ser ikke noen taktøkning i utbyggingen av heldøgns omsorg og de fjerner den egne tilskuddsordningen til dagtilbud for mennesker med demens.

Statsbudsjettet svikter også neste generasjon, og budsjettet viser at vi er langt fra å nå klimamålene våre. Statsbudsjettet viser høyere framskrivninger for utslipp av klimagasser i 2020 enn i fjor. Det viser med all tydelighet både at klimapolitikken ikke fungerer, og at regjeringen styrer for å bryte våre målsettinger for 2020. Regjeringen har forpliktet seg til å kutte 45 % innen 2030, og budsjettet viser at regjeringen ikke planlegger for å gjøre store nok nasjonale klimakutt.

I forrige uke sa statsministeren i FN; «We need to step up, speed up and scale up.» Det er dette lite spor av i dette budsjettet. Det er positivt med støtte til grønn skipsfart, men utover det er det få store satsinger på dette feltet.

Vi har en Høyre-regjering der det store prosjektet er flere usosiale kuttforslag som rammer de aller svakeste i samfunnet, og enda mer sentralisering av Norge. Dette på toppen av en fordelingspolitikk der de aller rikeste har fått milliarder i skattekutt. Ikke rart at forskjellene i Norge øker.

Arbeiderpartiet vil prioritere fellesskapet, klimkamp og kampen mot sentralisering. Vi trenger å ta vare på det som gjør Norge til verdens beste land. Det handler om en rettferdig fordeling der vi løfter i flokk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags