Gå til sidens hovedinnhold

Folkevalgte setter barnevernet under lupen

Artikkelen er over 7 år gammel

Det har oppstått et uvant allianse i midtfylket mellom Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Begge partiene stikker høyst frivillig hånden inn i et vepsebol, barnevernet.

Det fins ikke mer taushetsbelagte og kompliserte saker for utenforstående å forholde seg til enn betente barnevernssaker. Offentligheten får vanligvis bare høre den ene parten, og derfor bare bruddstykker av sannheten.

Barnevernet pleier aldri å kommentere saker de arbeider med, av strengt konfidensielle årsaker. I sum er det derfor ikke enkelt å mene noe om barnevernets prioriteringer, og politikere flest pleier utelukkende å kommentere barnevernets rammebetingelser.

BAKGRUNN: Klem førte til refs fra barnevernet

Buskerud Frps stortingsrepresentant Morten Wold (bildet) og Sps varaordfører i Modum, Ingunn Dalaker Øderud, velger et annet utgangspunkt. De vil rett og slett gå barnevernet etter i sømmene, og er interessert i tips fra publikum.

Bakgrunnen er at de begge gjennom flere år har mottatt henvendelser fra folk som mener barnevernet ikke opptrer til barns beste. De har møtt mennesker som føler de er blitt overkjørt av arrogante barnevernsansatte, også i situasjoner der en har vært svært sårbar.

I tillegg har Wold og Øderud bitt seg merke i at det er så få tilfeller der nær familie får overta omsorgen når problemer i kjernefamilien oppstår. I bare rundt 30 prosent av tilfellene overtas barnet av et familiemedlem. Dette tallet er påfallende lite når en tar i betraktning hvordan slike akutte problemer tradisjonelt har vært løst i norske familier.

Når det går galt og foreldrene ikke lenger er i stand til å ta vare på barna sine, når de eksempelvis blir syke, dør, får psykiske problemer, blir rusavhengige – så vil gjerne nær familie trå til. Da blir ikke familiebåndene revet av og døren blir holdt åpen dersom for eksempel syke foreldre skulle bli friske igjen. Det er ikke få i dagens foreldregenerasjon som er oppvokst hos besteforeldre eller onkler og tanter. Når barnevernet likevel så sjelden bruker denne muligheten i dag, opptrer ikke barnevernet i samsvar med hva folk flest om omsorgsovertakelser.

Den politikeren som velger å opptre som ombudsmann og -kvinne for egne velgere, tar på seg en stor oppgave. Wold og Øderud risikerer nå et skred av henvendelser fra folk som vil bruke dem som saksbehandlere i egne konfliktsaker mot barnevern og Nav.

Samtidig fortjener slike politikere dyp respekt for det engasjementet de viser for enkeltmennesket. Mange av deres kolleger ville av bekvemmelighetshensyn skydd å påta seg en slik oppgave. Men folkevalgte er også valgt av dem som ikke er i stand til å tale egen sak, som for eksempel norske barn.

Barnevernet handler alltid til barns beste, heter det, men foretar likevel subjektive skjønn som får store konsekvenser for den enkelte familie. Wold og Øderud ser at barns vern er for viktig til at det skal forvaltes av barnevernet alene. Det er et modig, dristig, men likevel riktig utgangspunkt. Måtte Wold og Øderud ha lykke til videre.
Wold og Øderud ser at barns vern er for viktig til at det skal overlates til barnevernet alene.