I Drammens Tidende for 09.03., side 3, fokuseres det sterkt på at en ny type øl ikke skal selges i Mjøndalen. Overskriften rett under foto av Terje Aass og Thomas Juel sier med fete typer: «Skal ikke selges i 3050».  Er det slik å forstå at Drammens Tidende, Terje Aass og Thomas Juel ønsker å ydmyke mjøndølinger og stedet Mjøndalen med å erklære at dette er det eneste stedet i verden dette ølet ikke skal selges?  Hva er i så fall hensikten med dette? Og hva kan være årsaken til en slik holdning? Overskriften skulle tilsi at det å nekte salg av dette ølet i Mjøndalen, er en av de viktigste årsakene til at ølet produseres.

Jeg har faktisk avlagt Skjenkestua en del besøk siden den åpnet. All den tid dette serveringsstedet også identifiserer seg med denne holdningen overfor mjøndølinger, kommer jeg neppe til å besøke stedet heretter. Dessuten er jeg sikker på at vi mjøndølinger greier oss godt uten dette ølet.

Nå er jeg godt kjent med at en god del drammensere, av helt uforståelige grunner, lider av denne skrekken for Mjøndalen og mjøndølinger. At en ny ølprodusent ønsker å fokusere så sterkt på dette, får jo være hans egen sak. At Drammens Tidende, som jeg abonnerer på,  fyrer opp under de samme holdningene, finner jeg mer betenkelig. Hva Terje Aass tenker om å bli satt i denne kategorien drammensere, kan jeg tenke meg å spørre han om.

Gunnar Nicolaisen har i ettertid fått svar fra Terje Aass og ønsker å presisere følgende:

Jeg er opptatt å få fram at jeg egentlig aldri har trodd at Terje Aass står for de holdningene til Mjøndalen som går fram av avisartikkelen. Min reaksjon gjaldt først og fremst journalistens og avisens fokusering på at ølet ikke skal selges i Mjøndalen.

FLERE MENINGER:

* Øvre Eiker fortsetter alene

* Vi må snakke om og praktisere diversitet

* Påstanden om uredelighet kan jeg ikke akseptere