Luftforurensningen er ikke god reklame for Drammen når vi skal selge byen som en hyggelig by å flytte til.

Av
DEL

MeningerVi vet at luftforurensningssituasjonen i Drammen er farlig. Sentrale områder i Drammen har dårlig og helseskadelig luft mange dager i året.

Mange mennesker i Drammen bor i nærheten av sterkt trafikkerte veier, og er utsatt for helseskadelig luft. Det er særlig barn og unge, eldre og personer med luftveissykdommer som rammes. På de verste dagene anbefales det at personer med luftveisproblemer ikke beveger seg utendørs. Situasjonen er alvorlig, og dette rammer mange mennesker i Drammen.

Dette er heller ikke god reklame for Drammen når vi skal selge byen som en hyggelig by å flytte til. Vi vet at preferansene til de som flytter ut av Oslo og skal etablere seg på Østlandet er blant annet god kollektivdekning, og et godt bymiljø uten støy og forurensning. Mange ønsker seg også enebolig/rekkehus med en liten hageflekk samtidig som de vil ha urbane kvaliteter.

Utfordringen for nye Drammen er at vi må lage gode bomiljøer både for de som vil bo i eneboligområder, og de som vil bo sentralt. I tillegg er drammensdalen trang med et stort antall boliger nede i dalbunnen. Det er også i det såkalte bybåndet fra Brakerøya til Åssiden at det er planlagt flest boliger – totalt er det planer for at mer enn 30.000 mennesker kan flytte inn i nye boliger her. Det sier seg selv at dette må løses på en måte som ikke gjør det helseskadelig å bo i drammensdalen.

Drammens Tidendes historie om Jan Erik Jahnsen, som flyttet til sentrum og fikk alvorlige helseproblemer, er trist og skremmende lesing. Det er grunn til å tro at Jan Erik ikke er den eneste, og det er en stor utfordring at det er de med dårligst råd som ofte bor i de mest trafikkerte områdene.

Ren byluft er en av de viktigste sakene det nye Bystyret må jobbe med, og i Drammen AP vil vi jobbe for konkrete tiltak og mål for at byluften skal bli reinere for alle å puste i.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags