SVs miljøkamp i ny kommune

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Nylig publiserte NRK dette faktagrunnlaget om hva klimaendringene er i ferd med å gjøre med Norge. Det er ikke propaganda. Det er ikke dommedagsprofeti. Det er helt synlige bevis. Det gjelder endringer i vann, jord, skog, luft. Mange delte denne serien fra NRK på sosiale medier. Mange er bekymra,med rette. For klimaendringene er den største trusselen mot de neste generasjonene etter oss.

Men vi mener bestemt at det er feil å rette pekefingeren mot enkeltpersoners valg. Vi som skriver dette har også tatt ulike valg i våre liv: å ikke eie bil, å ikke reprodusere, å aldri kaste mat. Ingen av oss har tatt de samme valga. Og slik er det med folk der ute også. Vi tar også valg som er «feil». Det er ingen tvil om det. Vi mener likevel at pekefingeren aldri må rettes mot de som måtte velge «feil», men mot systemene og mot dem som har ansvar for å gjøre noe med systemene.

I vår kommune betyr det de som sitter med det politiske ansvaret. Vi mener den nye kommunen må tilrettelegge mye mer for miljøvennlige valg enn det den har gjort de foregående åra. Vi har på linje med andre, opplevd at miljøvennlige valg ikke alltid er like enkle. Bussene går for sjeldent og ikke nødvendigvis på tidspunkter vi trenger dem. Gang- og sykkelveier nedprioriteres om vinteren, og fører til at man lettere tyr til bilen på kortere turer hvor beina eller sykkelen kunne vært brukt.

Vi er utålmodige. Vi vil ikke vente lenge med å fremme ulike miljøforslag i den nye kommunen. Jo flere fra SV som kommer inn i kommunestyret ved kommunevalget i september, og jo flere andre vi samarbeider med om våre miljøforslag, jo større sjanse for gjennomslag. Så enkelt er det. Og du skal rette pekefingeren din mot oss i SV dersom det viser seg at vi ligger på latsida når det gjelder miljø. For dette blir én av våre kjernesaker i kommende periode i den nye kommunen. Vi vil tilrettelegge for miljøvennlige valg sånn at du som innbygger faktisk kan velge å ta de «riktige» valga.

Vi vil samarbeide om miljøsaker med alle partier som ønsker å gjøre nye Drammen til en miljøby. I takt med Buskerud Bypakke 2, vil vi gjøre det vi kan for at alle kommunedeler får et godt kollektivtilbud, at grønne satsninger blir prioritert i budsjetter, at alle kommunedeler har forsvarlige gang- og sykkelveier og at bykjernen skånes for privatbilisme. Sistnevnte får noen få aktivister til å overdrive og aksjonere mot forslag som vi vet gjør bykjernen grønnere og bedre for alle. Privatbilisme står ikke bare for unødig CO2, men også svevestøv. Hvert år dør 1500 mennesker for tidlig i Norge som følge av svevestøv.

Det kan være greit å presisere at vi ikke ønsker et totalforbud mot privatbilisme. I den nye kommunen er det mange som bor usentralt og er helt avhengig av bil. De må få lettere tilgang til parkering ved buss og tog sånn at det blir mulig å reise bilfritt i eller ut av kommunen. Da blir det også mulig å frigjøre noe av bykjernen fra trafikk. Det vi snakker om er gater som Tollbugata på Strømsø. Tenk hvor fin denne delen av bykjernen kunne blitt med grønne områder, flere gående og syklende, og ved at vi kun tillot varebiler for levering av varer til butikkene og restaurantene. Det er flere sånne strekninger i bykjernen som vi mener bør vurderes stengt for privatbilisme. Mindre eksos, mindre svevestøv og grønnere områder vil være det beste for alle som ferdes i byen. Vi kan ikke fortsette å la bilene få mer plass enn menneskene. Vi vil ha en kommune som fyller by- og bydelssentraene med friske folk i grønne omgivelser, ikke med biler og parkeringsplasser.

Når Svelvik, Nedre Eiker og Drammen blir til én kommune, vil vi få en kommune med store landbruks- og naturområder. Naturen gir fellesskapet store verdier gjennom landbruk og friluftsliv. Hvis framtidige generasjoner skal få nyte godt av naturverdiene, må de tas godt vare på. Behovet for nye bolig- og næringsområder må ikke gå på bekostning av matjorda. Nye Drammen er omringa av fjord og skog som rommer et uerstattelig naturmangfold og rekreasjonsområder. Nærnaturen vår fortjener varig vern fra fellesskapet.

I en kommune som strekker seg ut over et stort område, må det lages forpliktende planer for å få ned lokale CO2-utslipp. For å begrense transportbehovet i kommunen, må alle viktige tjenester være lett tilgjengelig der folk bor, det må være mulig å slippe å pendle med bil til arbeidsplassen, og flest mulig skolebarn må kunne gå trygt til en skole i nærmiljøet.

Det må bli lettere for folk å ta miljøvennlige valg, men de store miljøutfordringene kan ikke løses individuelt. De største utfordringene i vår tid må Iøses i fellesskap. Sammen kan vi skape ei framtid uten forurensning!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken