Øivind Hammer Miljøpartiet De Grønne hadde fredag 8.juni et debattinnlegg om svartelistede arter i Norge og skrev at de lærde strides om det var dugnadsånden, nematodene eller  tilfeldighetene som var utslagsgivende for suksessen. Det er jeg som står bak Konnerudmetoden, kannibalmetoden, ølmetoden og tidligere den fysiske sperren med overheng.

Jeg har kjempet mot brunsneglene på fritiden siden 1984 da jeg ved et uhell fikk spredd brunsnegler til 11 kommuner i Molderegionen. Voksne brunsnegler motstår alt med sin slimkappe og sitt store innhold av frostvæske i kroppen, men er sårbar for det den spiser. Brunsneglene er så sterke kannibaler at de spiser sine egne fremfor all annen snegledelikatesser, og er ville etter øl og andre gjæra produkt. Kombinerer vi disse svakhetene så er brunsneglen det skadedyret som er lettest å bekjempe – den utrydder seg selv, men vi må gi dem litt startgass.

Konnerudmetoden var meget godt planlagt og gikk som forventet. Jeg kunne ikke satt i gang et slikt omfattende prosjekt, satt en hel bydel og en sterk arbeidsgruppe med Brede Holst som leder, i gapestokken! Jeg hadde fantastisk god erfaring med Nemaslug siden 2006, og viste at 7 dager etter at de hadde fått i seg Nemaslugåte, døde de og ble til ny åte.

Etter dugnadsinnsatsen på Konnerud hadde brunsneglene 24 runder med kannibalisering før de krøp under jordoverflaten og fungerte som kjøleskap for neste års Nematoder. Kannibalmetode virker år etter år, men det må være nok brunsnegler tilbake som fører smitten videre. All drepingen av sneglene før det har gått 7 dager er med  å utrydde smitten. Plukk snegler som spiser på døde snegler og slipp disse løs i hagen din, - og du har gratis Nemaslug!

Problemet med bekjempingen ligger på et politisk og økonomisk plan. Produsenten anbefaler at vi bruker preparatet på plenen, den eneste plassen brunsneglene ikke befinner seg! Mattilsynet som godkjenner preparatene i Norge, håver inn ca 150 mill. kr i avgifter og MVA og dette er lettjente penger å få tak i, for brunsneglene vil alle oss andre bli kvitt, koste hva det koste vil.

De lærde, forskerne ved UMB, har etter at de sølte bort 10 mill kr de fikk tildelt av Miljø- og Landbruksdepartementet (inkludert lange studieopphold i Asia og Afrika), konkludert med at vi skal plukke snegleegg og rydde kvist! De tok ikke kontakt med oss som kunne brunsnegler, de hadde heller ikke snegler i Ås og forskerne der ligg fortsatt på «steinaldernivået» og skriv at sneglene kom til Norge i 1988. De må for all del ikke få tildelt mer penger slik Hammer antyder.

De lærde fikk styre sneglekrigen i 5 år og gav sneglene fritt leide denne perioden. Vi som jobbet gratis og hadde sneglene under kontroll med dugnadsinnsats, satte de to forskerne sjakk matt ved å skrive i fagblad: «Bruk av Nemaslug mot vaksne snegler anbefales ikke!» Folk ble redde og vi som ledet denne ufarlige sneglekampen måtte stenge av telefonene denne sommeren, mens disse fagfolkene var på sine studieturer og ikke tilgjengelige i telefonen.

Konnerudmetoden kan de lese om på nettet og Konnerud hagelag med formann Brede Holst vil markedsføre denne suksessen videre Jeg har 32 år gratis sneglekrig bak meg og med Konnerudmetoden er jeg i mål faglig. Dersom vi får lov til å spre smitte med helikopter, har jeg erfaring å tilby. Men dette stopper Mattilsynet som gjerne vil ha mer snegler for å få inntekter til helt annet arbeid enn å hjelpe oss mot denne landeplagen.