Før høstens stortingsvalg må partienes kandidater i Buskerud svare på hvilke konkrete tiltak de vil gjennomføre for å fase ut all fossil energi. Klimadebatten i Norge har altfor lenge handlet om langsiktige mål og prosentvise kutt.

Verdens klima er i endring. Hovedgrunnen er bruk av fossile energikilder som øker konsentrasjonen av CO₂ i atmosfæren. Verden har gjennom Parisavtalen blitt enige om å holde temperaturstigningen godt under to grader.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

Skal vi lykkes med det, holder det ikke lenger med gradvise utslippskutt der vi kun iverksetter de minst kostbare kuttene først. Verdens totale budsjett for hvor mye karbon vi kan slippe ut er i ferd med å bli brukt opp. Målet kan derfor kun nås dersom vi faser ut all bruk av fossil energi. 

Fra mål til handling  

Norske politikere har lenge vært flinke til å sette ambisiøse klimamål, men betraktelig dårligere til å gjennomføre tiltak som bidrar til at målene faktisk nås.

Klimapolitikken framstår i tillegg som langt mer komplisert enn nødvendig, gjennom komplekse formuleringer, som kan fremmedgjøre selv de mest politiske interesserte. Når fristen for målene nærmer seg, erstattes de raskt av nye mål – enda lengre fram i tid. I årets valgkamp bør derfor Stortingskandidatene ta stilling til hvilke konkrete tiltak de vil stemme for i stortingsperioden for å nå målet om å gjøre Norge 100 prosent fornybart.

Ti krav for å gjøre Norge fornybart

ZERO og Framtiden i våre hender har derfor utfordret førstekandidatene fra de ni største partiene i alle Norges 19 fylker til å svare på om de vil stemme for ti konkrete klimakrav.

Kravene vil, sektor for sektor, fase ut all bruk av olje, kull og gass og fase inn fornybare løsninger. De dekker alt fra transport av varer og mennesker, på veiene, på sjøen og i luften, til industri og plast.

Må ta klima på alvor

Nasjonalt har godt over halvparten av kandidatene allerede svart på klimakravene og i Buskerud har fem av ni førstekandidater svart.

Miljøpartiene MDG, SV og Venstre har svart ja til alle de ti klimakravene og forplikter seg til å jobbe for nullutslippsløsninger i kommende stortingsperiode. Mens KrFs Jostein Rensel har sagt ja til ni av ti krav, har Senterpartiets ellers ofte klimaprogressive førstekandidat i Buskerud, Per Olaf Lundteigen, ikke svart i det hele tatt. Arbeiderpartiets Martin Kolberg, Frps Morten Wold og Høyres Trond Helleland har heller ikke svart ja eller nei til kravene.

Fram mot valget bør velgerne i Buskerud kunne forvente klare svar – og legge merke til hvem som faktisk vil gjøre det som trengs for å gjøre Norge fornybart.

Andre saker fra dt.no:

Brannvesenet advarer

Lene trodde ikke sine egne øyne da hun så symbolet på buddhafiguren

Rykket ut til mistenkelig røyk fra øy