Forskning viser at fiskeparasiten gyrodactalus salaris (gyro) i Drammenselva truer frisk laks på Østlandet. Av den grunn har Mattilsynet vedtatt at kultivering av laks i Drammenselva, altså utsetting av laksesmolt, må vente.

Mattilsynets vedtak handler om å sørge for å holde laksen frisk på hele Østlandet.

LES OGSÅ NYHETSSAKEN HER: Politisk press for å redde laksefisket

Når nå Frps Jon Helgheim sier at han vil redde laksen i Drammenselva som han knytter gode minner til, setter vi i De Grønne stor pris på den impulsen.

Men Helgheim vurderer feil, når de følelsene fører til at Frp går inn for å få Mattilsynet til å reversere vedtaket og ønsker å fortsette kultiveringsarbeidet med laks i en smittet elv. Det er ikke bra for elven eller laksen.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

Forskningsprosjektet Gyrofri viser at gyro fra Drammenselva kan spre seg til Numedalslågen dersom de klimatiske forholdene blir ugunstige for saltinnblandingen og ferskvannstilførselen i Drammenselva. Flom fra Drammensvassdraget beveger seg også i pulser over til Østfold og Glomma. Færder nasjonalpark er berørt. Villaksstammen i Numedalslågen har nasjonal betydning.

Dersom gyroen fra Drammenselva når Numedalslågen eller Åroselva som ikke har det, er det en katastrofe for laks på Østlandet. Det er derfor farlig for Helgheims kjære laks å underkjenne klimaeffekter slik Helgheim gjør. 

Drammenselva er unik. Den klassifiseres som en flod og ikke en tradisjonell elv.

Drammenselva har både saltvann og ferskvann til enhver tid, og dermed et svært rikt biologisk mangfold.

Blant annet har elven vår 42 fiskearter; saltvannsfisk, søtvannsfisk og til og med Østersjøarter. Men den har altså også fiskeparasiten gyro, også kalt laksedreperen.

Gyro fra Drammenselva har så langt heldigvis ikke spredt seg.

Men under ekstremværet Petra hentet forskerne i prosjektet Gyrofri feltdata som styrket resultatene fra både FjordOs modellkjøring av strømninger i Oslofjorden, og klimaprofilutredningene av de berørte fylkene

Miljødirektoratet har derfor etablert en ekspertgruppe med mandat til å foreslå tiltak for utryddelse av gyro i Drammensregionen.

Det er ekspertgruppen som basert på forskning, politiske styringssignaler og gjeldende forskrifter skal lage en handlingsplan og følge den opp. Dette bør alle som elsker Drammenselva, laksen i den, og laks i andre elver, gi sin fulle støtte til.

Det laksen trenger er nettopp Miljødirektoratets plan for bekjempelse av gyro. Det er helt avgjørende for å redde laksen, ikke bare i Drammenselva, men også i andre elver.

Dersom vi er enige om at vi skal ha frisk laks vil det å avvise kunnskapsgrunnlaget og de foreslåtte tiltakene på dette området, slik Fremskrittspartiet gjør, ha motsatt effekt: syk laks og mer smitte.

I mellomtiden kan Helgheim heller ta initiativ til andre viktige tiltak for laksen, som det å tilrettelegge for gyteplasser og kunnskapsbasert restaurering av bekker i Drammensregionen.

I tråd med risikoanalysen fra Mattilsynet, mener vi i De Grønne at det å sette foredling av laks i Drammenselva på pause inntil videre, er et ansvarlig forvaltningsgrep. Vi skjønner at Mattilsynets risikoanalyse og tiltak kan høres omfattende ut, men konsekvensene for norsk laks av ikke å ta grep, kan være katastrofale. Vannforvaltning skal være kunnskapsbasert.

Alle som er glade i Drammenselva bør enes om at føre var-prinsippet må gjelde.

God Påske!

NOEN AKTUELLE NYHETSSAKER FRA DT. NO:

* Her er hyttene til under én million kroner

* Vil du beholde Bybrua eller bygge ny? Stem her

* Vender hjem og åpner klinikk for kosmetisk kirurgi