Det er flott at Ap nå er i ferd med å revurdere sitt standpunkt til kommunesammenslåing med Drammen. Det tyder på ansvarlighet og realisme.

Nedre Eikers dager som selvstendig kommune bør også være over.

LES OGSÅ: Lyv til folket - få din vilje!

Det betyr på ingen måte at vi som bor her ikke er glad for at vi bor her. Nettopp fordi vi vil bo her, og bo godt, fører til at vi må tenke nytt og ta konsekvensen av virkeligheten. Slik kommunenes økonomi nå er vil Nedre Eiker bli et trist sted for oss. Parker og grøntarealer blir utrivelige. Det er bare en liten ting, men et synlig symptom på hvor vi har havnet.

Glem fortida – tenk fremover

Dette er ikke tiden for å legge skylda på tidligere tiders politisk styring. Eller sutre over velgere som «ikke vet sitt eget beste» ved folkeavstemningen eller andre valg. Alle har vi et ansvar og vi må nå jobbe sammen for å gjøre Nedre Eiker til en del av landet vårt som vi kan være stolte over å bo i.

Først nå går det opp for oss hvor vanskelig kommuneøkonomien er. Det har vært klart lenge, men vi har ikke tatt det inn over oss.

LES OGSÅ: Velgerne i Sande lurt trill rundt

Nå gjør vi det, og nå har vi en gylden mulighet til handle. Det er ikke for sent, men det kan fort bli det.

Ja til eiendomsskatt i fjor, nei til eiendomsskatt nå

Miljøpartiet De Grønne (MDG) gikk inn for eiendomsskatt før valget i 2013. Det gjorde vi fordi vi så det som en (riktignok sur) mulighet for å løse viktige oppgaver i kommunen.

Nå blir eiendomsskatten noe helt annet.

Pengene vil ikke komme oss innbyggere til gode, men bare stappes i et stort, svart hull av underskudd som det vil gå årevis i å fylle. Skatten vil ramme mange hardt uten at det kommer noe igjen. Derfor sier MDG nei til eiendomsskatt nå. Vi har snudd.

Ja til sammenslåing i fjor, ja til sammenslåing nå

MDG har vært for sammenslåing med Drammen hele tiden. IKKE først og fremst pga. økonomien, men fordi vi mener at med de utfordringene vi står overfor; vern av matjorda, bedre kollektivtilbud og større muligheter for å se miljøet under ett, er dette klokt. Nå kommer også de økonomiske utfordringene for fullt.

Etter folkeavstemningen stemte vi med flertallet nei til sammenslåing av respekt for innbyggernes råd.

LES OGSÅ: Buskerudbyen: På tide å gi ordførerkjedet til Helgheim?

Nå er vi overbevist om at mange i sommer stemte nei fordi ikke alle forhold hadde kommet klart fram. Det var ikke å ta feil da, man stemmer etter det man vet. Men når ny kunnskap blir tilgjengelig blir det feil å holde på et nei.

Et annet forhold er at det var få som stemte i sommer. Kun 17 % av innbyggerne stemte nei. 15 % stemte ja og resten: 68 % av folket stemte ikke og overlot dermed ansvaret til politikerne.

Det ansvaret må nå bli tatt.

Er vi redde for Drammen?

Avstandene i vårt område er små. Vi er ikke en kommune i Finnmark på størrelse som et middels østnorsk fylke. Mange av oss bor i denne kommunen jobber i den andre. Noen som bor i Drammen jobber hos oss. Vi snakker det samme språket og har de samme verdier. Vi har de samme gleder, sorger og utfordringer.

Drammensere er ikke fiender på tross av Strømsgodset fotballag!

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* «Kutt vi ikke har råd til. Vi regner med at Drammen Bystyre tar konsekvensen av det»

* Vi føler oss trygge på at det etableres et fullverdig sykehus på Brakerøya

* Lierdiagonalen løser Drammens trafikkproblem