Noen politiske forslag fra oss i De Grønne skaper innimellom lett latter i det politiske miljøet. Særlig er latteren høylytt fra Fremskrittspartiets representanter.

Det er i grunnen greit for oss. Ny kunnskap kan være vanskelig å ta inn over seg med en gang og da er det lett å ty til latter og hoderisting som en ren forsvarsmekanisme.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

I siste formannskapsmøte fikk Miljøpartiet De Grønne flertall for å innlemme følgende tekst i to spesifikke byggesaker av større leilighetskomplekser: «Det stilles krav til grønne tak i prosjektet. Kravet kan fravikes hvis takflatenes benyttes til solenergianlegg.»

Skal De Grønne plante gress på takene? Har man ikke annet å drive med? Latterlig forslag. Hovengen i Frp la senere ut en kommentar på sin facebookvegg om at nå har det blitt «oslo-tilstander» i Drammen, med henvisning til De Grønne der og her.

I Frankrike er det i dag et krav om at nye flate tak på næringsbygg skal være dekket av planter, såkalte grønne tak eller solceller. Det er lovpålagt.

Franske styresmakter gjør neppe dette for å være morsomme, men som et ledd i å demme opp for klimaendringene, hindre global oppvarming samt sikre insekter og biomangfold i en verden hvor menneskene tar stadig større arealer i bruk.

Takflatene i en by tar opp store områder som tidligere var åker, skog og eng. Dette er flater som i dag går til spille.

Klimaendringene vil føre til langt mer nedbør enn i dag og nedbøren vil oftere komme i store mengder over kort tid, såkalt ekstremnedbør. Flommene på Sørlandet denne høsten er en påminnelse over alvoret.

Byenes avløpssystemer er ikke dimensjonert for å ta unna denne nedbøren og det er i grunn ikke mulig å dimensjonere for slike store vannmengder. Derfor må overvannet i stor grad ledes til overflaten. Men siden de fleste arealer i en by ikke absorberer vann da de er asfaltert, brosteinslagt eller bebygd så vil vannet skape flom. Grønne tak vil ta opp disse vannmengdene, suge til seg vannet og slippe det ut og drøye det over en lengre tidsintervall. Grønne tak er en buffer for store nedbørsmengder. Dette kan bli svært avgjørende i fremtidens byplanlegging i kombinasjon med å åpne bekkeløp og etablere absorberende grøntarealer på bakkenivå.

Et stort økologisk problem er tapet av det biologiske mangfoldet. En nylig undersøkelse viser at over 70 prosent av insektene er blitt borte enkelte steder i Tyskland. I USA dør bier i et alarmerende tempo og også her hjemme er flere humlearter kritisk truet.

Disse insektene er avgjørende for å pollinere nyttevekster og blir insektene borte er dette svært alvorlig. To hovedårsaker peker seg ut som syndere: Sprøytemidler og tap av blomsterenger og tilgang til mat for insektene. Grønne tak sikrer leveområder og mat for insektene også i byene.

Grønne tak skaper også en mer innbydende og hyggelig by for alle. Man utnytter en ressurs som står ubrukt – flate tak -til noe positivt.

Det er hyggelig at de andre partiene på rødgrønn side pluss en uavhengig representant i formannskapet ga tilslutning til De Grønnes forslag og sikret flertall.

Og mens vi venter på at Frp og andre skal le seg ferdig så kan vi andre være stolte av å ha fattet et vedtak som gjør både verden og Drammen til et bedre sted å være.

LES OGSÅ: – Det beste er om flaggene forsvinner