Far, tilgi ham, for han vet ikke hva han sier

Av
DEL

LeserbrevUlf Erik Knudsen (Frp) stiller i sitt innlegg 19.3 spørsmålet: "Hvor mange konsertsaler trenger Drammen?"

Han vil ikke bevilge penger til en ny konsertsal. Han hevder de eksisterende lokalene er tilstrekkelige. Han sier ikke hvor mange.

Jeg har respekt for å være imot bevilgninger ut ifra et politisk ståsted. Det er reine ord for penga. Men innlegget viser at han ikke vet hva som definerer en konsertsal for akustisk musikk. Legger man faglige normer til grunn har Drammen ingen lokaler som er egnet. Dette har de andre politiske partiene tatt på alvor. Det er ingen skam å snu for Frp.

Å hevde at Drammen har et rikt utvalg lokaler som er egnet til kor, korps og symfoniorkester stemmer ikke. Jeg har tidligere jobbet som anleggskonsulent i Norsk musikkråd. Gjennom den jobben var jeg for 20 år siden med å starte arbeidet som har ført frem til dagens Norsk Standard NS 8178- Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse. Denne er nå i ferd med å bli en internasjonal ISO-standard.

Buskerud musikkråd har kartlagt en del lokaler som brukes til musikk i Drammen i henhold til denne normen. 

De eneste lokalene som er tilfredsstiller normen er øvings- og konsertlokalene for forsterket musikk på Union.

Til øvings- og konsertformål for akustisk musikk brukes tilfluktsrom, skolekjøkken, kantine, gymsaler, forsamlingslokaler, samt festsalen og aulaen i Harmonien. Ingen av disse oppfyller normen. Drammens teater er et teater, ikke en konsertsal for akustisk musikk.

Ulf Erik Knudsen skriver at nye skoler er «bygg som egner seg for musikk». Moderne skoler gjerne bygges med inngangspartier og fellesområder som man hevder er egnet til kultur- og musikkformål. «Scenen» er gjerne gulvet innenfor hovedinngangen eller et annet gangareal.

En fotballbane kan ikke ligge i en nedoverbakke. En parkeringsplass blir ikke en fotballbane fordi den er flat. Det er en rekke andre egenskaper som må til. Dessuten er det ingen tilskuere som går over banen midt i kampen for å gå på do.

Idretten har sine faglige normer for idrettsanlegg ut ifra hva de skal brukes til. Det gis ikke tippemidler og kommunale tilskudd til anlegg som ikke er i henhold til normen. Dette er fornuftig bruk av penger.

En tilsvarende bruk av penger til konsertsal for akustisk musikk vil gi Drammen en egnet helårsarena for både øving og fremføring av akustisk musikk. Dette kan også gi helt nye perspektiver hvis man evner å se mulighetene et slikt anlegg gir. En flerbrukshall for idrett brukes fra 8-23 minst, 7 dager i uka, hele året. Det er ingen grunn til at et tilsvarende anlegg for musikk skal fungere annerledes.

Jeg var prosjektleder for Øvingshotellet i Oslo som nå har vært åpent i 10 år. Det brukes av alle mulige typer musikere og artister, undervisning, til TV-innspillinger, auditions ++. Folk møtes på tvers av sjanger, alder og nye konstellasjoner oppstår. Alle rom har basisutstyr, akkurat som en idrettshall. Du tar bare med deg personlige instrumenter.

I en tidlig fase av planleggingen av Øvingshotellet hadde vi et møte med Erling Lae, daværende ordfører i Oslo. Jeg spurte ham følgende spørsmål: Kan du fortelle meg om det er en prinsipiell forskjell på et øvingsanlegg for musikk og et flerbruksanlegg for idrett? Han måtte tenke seg litt om, men på slutten av møtet svarte han: "Der har du et poeng".

Oslo kommune gjorde en 40 års avtale med KLP Eiendom for hele Schouskvartalet, akkurat som for et idrettsanlegg. Samtlige partier inkludert Frp stemte for. Forutsigbarheten gjør at man kan skynde seg langsomt, og utvikle konsepter over tid. Oslo hadde også trengt et Øvingshotell for kor, og korps, men foreløpig har ikke det rette lokalet dukket opp. Drammen kan gå foran hvis vi vil. Det er helt klart et behov for det.

Jeg var også med på et pilotprosjekt for en lavterskel kultursal på Grefsen skole for noen år siden i regi av Oslo kommune. Ca. 200m2. Tilstrekkelig takhøyde. Riktig akustikk for kor og korps. Stor scene, men svært enkelt utstyrt. Ekstra utstyr kan leies inn ved større arrangementer. Den ble bygd vegg i vegg med den nye flerbrukshallen for idrett, og deler inngangsparti og toaletter. Noen får måneder etter åpning var det fullt belegg hver kveld hele uka. Skolen bruker salen på dagtid.

En konsertsal behøver ikke å koste en formue, akkurat som en flerbrukshall for idrett ikke gjør det. Det er også mulig å se for seg andre driftsmodeller enn det som er vanlig i dag slik at driftskostnadene ikke blir høye.

Om dette bør skje i Harmonien i form av en rehabilitering av bygget eller et annet sted har jeg ikke nok informasjon til å mene noe om, jeg er ny i byen.

Men det jeg vet er at konferansehotell er et konferansehotell. De har sine egne, helt spesifikke behov. Å tro at et hotell skal fungere som et helårs konsert- og øvingsanlegg for akustisk musikk er å tro på julenissen.

Så antall konsertlokaler for akustisk musikk i Drammen er fremdeles null. Jeg mener Drammen trenger minst ett.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags