Bedriftene gir liv til bygd og by. Gi dem områder de kan utvikle seg.

Av
DEL

LeserbrevMandag fikk vi mange nye folkevalgte i Drammen, Lier og Øvre Eiker. Deres viktigste oppgave er å prioritere hvordan kommunens inntekter skal skapes og fordeles.

Inntektene har mange ulike veier ut av kommunekassen, men pengene som kommer inn er et resultat av verdiskaping i bedriftene. Alle disse bedriftene har igjen en ting til felles: De holder til i en kommune. Alle verdier skapes lokalt, enten kommunen er liten eller stor. Derfor må politikerne være opptatt av å ha gode rammevilkår for næringslivet slik at de får et større skattegrunnlag til å finansiere gode tjenester for innbyggerne.

Kommuner som klarer å legge til rette for private bedrifter får åpenbare gevinster tilbake.

Lier gjør det svært godt i Kommune-NM, og kommer best ut av kommunene i drammensregionen. Kommunen har god økonomi, høy andel privat sysselsetting, høyt inntektsnivå og høyt kjøp av private tjenester. Som kontrast ser vi at Drammen landet på 51. plass, og sliter med å tiltrekke seg nok folk som ønsker å bosette seg i byen sammenlignet med andre befolkningssenter i østlandsområdet.

Det finnes ikke én nøkkeloppskrift på hvordan kommunene best mulig skal legge til rette for bedriftene. I valgkampen har vi arrangert politiske verksteder over hele Viken. Politikerne har møtt opp i hopetall. De har lyttet til hva bedriftene er opptatt av i sin hverdag og vist stort engasjement. Det finnes mange eksempler på kommuner som er flinke til å legge til rette for næringslivet. Samtidig forteller mange bedriftsledere om små og store hindringer som de møter i hverdagen. Mange av disse hindringene er ganske enkle å fjerne hvis forståelsen for bedriftenes hverdag og bidrag blir enda bedre.

På det politiske verkstedet NHO arrangerte i Drammen var en av de tilbakemeldingene fra bedriftene at det er viktig å regulere nok og egnede områder til næringsformål. Rask saksbehandling er viktig for å minske usikkerhet.

Et eksempel på det er Mills, som trengte omregulering av en tomt for å utvide sin virksomhet – og som fikk ja fra kommunen. Rask og effektiv offentlig kommunikasjon er også viktig for næringslivet.

En viktig oppgave å ta fatt på for politikerne er å sørge for at viktige veiprosjekter og satsing på kollektivtransport ikke blir skjøvet ut i det uvisse.

I årets valgkamp har Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) utfordret ordførerkandidatene til å signere et løfte om å legge til rette for næringslivet i sin kommune, hvis de blir valgt. Ordførerløftet har begeistret og engasjert på tvers av partier og over hundre kandidater i vår region har lovet følgende:

  • Sørge for god tilgang på næringsareal med egne infrastruktur- og transportløsninger.
  • Samarbeide med bedrifter for å tilby gode tjenester til innbyggerne.
  • Sørge for konkurransedyktig nivå på kommunale avgifter for bedrifter.
  • Bruke kommunens innkjøpsmakt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
  • Sette et ambisiøst måltall for grønne innovative offentlige anskaffelser.
  • Sørge for at kravet om lærlinger følges opp i kommunenes anskaffelser.
  • Følges disse løftene opp, vil vi ha et godt grunnlag for fortsatt verdiskaping over hele landet.

Vi vil oppfordre alle dere som har fått folkets tillit i fire år til å bli enda bedre kjent med bedriftene i ditt lokalsamfunn. Hør hva de sliter med og ikke minst, hva de kan bidra med. Jeg håper at diskusjonene i landets kommunestyrer og fylkesting de neste fire årene vil handle om hvordan bedriftene kan bidra. For det er bedriftene som gir liv til bygd og by.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags