Innlegget til Simon S. Norganger fra Drammen Sp i Drammens Tidende 4. april er basert på en rekke udokumenterte og feilaktige påstander om Gulskogen Senter og prosessen rundt reguleringssaken.

Vi ønsker å bidra til en saklig og opplyst debatt om utviklingen ved Gulskogen og vil derfor presentere korrekt informasjon. 

Gulskogen ble bygget i tråd med reguleringsplanen. Gulskogen har i dag 53.000 kvm bebygd areal. Den gjeldende reguleringen for sentret gir mulighet for å bygge opp mot 80.000 kvm. Dermed kunne senteret vært betydelig større med såkalt plasskrevende handel, dersom det hadde vært ønskelig.

Diskusjonen med kommunen går ut på hvorvidt senteret har korrekt andel detaljhandel versus plasskrevende handel.

LES OGSÅ: Tiggere og bladselgere

Da Fylkesmannen i 2012 mente at deler av senterets bruk ikke var i tråd med reguleringsplanen, ble vi gitt anledning til å fremme et nytt planforslag. Dette er helt normal prosedyre. Nå er dette planforslaget under utarbeidelse og vil deretter behandles av administrasjonen og politikerne i Drammen. Steen & Strøm har en god og åpen dialog med Drammen kommune i forbindelse med det nye reguleringsforslaget og vil selvfølgelig rette seg etter den beslutning som tas.

I de senere årene har handelen i Drammen vokst betydelig. I dag omsetter Gulskogen for ca. halvannen milliard, mens sentrumsbutikkene omsetter for 2 milliarder. Veksten på Gulskogen har kun bidratt til en brøkdel av denne veksten.

LES OGSÅ: Tut, kjør og mer utslipp

Det er et stort potensiale for konkurransedyktige handelsaktører i hele Drammen kommune. Hovedutfordringen for både sentrum og Gulskogen er sterk konkurranse fra handelsdestinasjoner utenfor kommunegrensen hvor det investeres og utvikles stort.

I årene fremover blir Gulskogen den delen av Drammen som vil vokse sterkest. Det er bare å nevne Sundland-området og de store planene som foreligger der.

LES OGSÅ: Tenk nytt om trafikk

Det vil gjøre Gulskogen senter til bydelssentrum i Drammen mest vitale område med boliger, handel, tjenester og kommunikasjon. I den sammenheng vil vi trenge et sterkt Gulskogen og et sterkt sentrum.

Om det skapes et bilde av sentrum som taper i handelskampen er det feilaktig – og det kan bli skadelig. Sentrum er den sterkeste og største handelskonsentrasjonen i hele Buskerud og vil ha den posisjonen også i fremtiden.

FLERE AKTUELLE MENINGER:

* Gjør som Glenn sier, og det går bra

* «Vær dobbelt så tykkhudet og mangedobbelt så dyktig»

* En krise – ikke en omstilling