Når kunden alltid har nett

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerRegjeringen ønsker å legge til rette for god omstilling. Da får vi en sterk og konkurransedyktig handelsnæring i Buskerud også i fremtiden. For første gang legger vi frem en egen stortingsmelding om handelsnæringen.

Økt netthandel, direkte import av varer, selvbetjente kasser, digital kundeinformasjon, skreddersydde tilbud og varer som hentes og leveres direkte hjem på døren. En tur i butikken er ikke hva den var. Handelsnæringen befinner seg midt i en krevende omstilling.

Handelsnæringen er den største sysselsetteren i privat næringsliv med 380.000 ansatte og er inngangsporten til arbeidslivet for mange. Endringene næringen står overfor er derfor av stor betydning for norsk økonomi, men også for mange arbeidstakere.

I Buskerud alene sysselsetter næringen over 19286 personer (2017). Det er derfor mange som direkte eller indirekte kjenner endringene næringen gjennomgår på kroppen. I 2018 har vi lest og hørt om store kjeder innenfor handelsnæringen som har gått konkurs.

Kunden har som kjent alltid rett, og stadig oftere har kunden alltid nett. Ny teknologi og endrede handelsmønstre innebærer at handelsnæringen står overfor flere av de samme utfordringene som mer tradisjonelle, konkurranseutsatte næringer. Det som tidligere var konkurranse mellom ulike butikker rundt Bragernes Torg, er nå blitt en arena der norske, fysiske butikker er i direkte konkurranse med kinesiske nettbutikker.

Les også: Vil styrke bylivet i Drammen

Konkurransen er krevende, men samtidig er det viktig å huske på at Norge er en liten, åpen økonomi, og at vår handel med utlandet har gitt store gevinster. Historien har også vist oss at teknologien skaper nye jobber. Ny teknologi innebærer behov for ny kunnskap og endret kompetanse hos de ansatte.

Handelsnæringen er en av de få næringene hvor du kan starte og jobbe deg oppover, uten formell utdannelse. Vi vil løfte denne næringen. Jeg håper vi kan kvitte oss med negative munnhell som «å sitte i kassa på Kiwi».

En velfungerende handelsnæring tar vare på viktige funksjoner som bindeledd mellom produsenter og konsumenter eller mellom produsent og bedrifter, og er derfor av betydning for verdiskapingen i det øvrige næringslivet. Handelsnæringens størrelse gjør at selv små utslag i produktiviteten kan få merkbare konsekvenser for norsk økonomi og verdiskaping. Næringens størrelse gjør at den også er viktig for å nå klima- og miljømålsettinger og kan være en driver for bærekraftige løsninger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags