Gå til sidens hovedinnhold

Made in Norway i Buskerud

Artikkelen er over 5 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norge er godt land å bo. Faktisk et av de beste. Slik er vi kåret flere år på rad. I mer enn 25 år har jeg pendlet inn i Buskerud og kunnet konstatere at betegnelsen også gjelder denne regionen. De aller fleste har et meningsfylt arbeid å gå til og tilgangen på det meste av det vi trenger for et godt liv er til stede.

Gjennom mange år har regionen utviklet seg bra på mange områder. Drammen fremstår som noe helt annet i dag enn for 20 år siden.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER.

Jeg husker Martin Kolberg på 90-tallet omtalte byen som en uslepen diamant. Mange fasetter i diamantene er i dag kommet tydeligere fram. Men fortsatt gjenstår det mye i dette arbeidet. Kongsberg fremstår som en av landets sterkeste og fremste industriregionen er. Ringerike står foran en spennende og dynamiske utvikling. Og Buskerud er et sterkt reise- og opplevelsesfylke.

Næringslivet i Buskerud har vært  – og er – omstillingsdyktig. Omstillingsevne er avgjørende for å makte konkurransen både nasjonalt og internasjonalt.

Det er også avgjørende for å utvikle næringslivet inn i fremtiden. For våre barn og barnebarns skyld må vi lykkes med det.

Vi er nødt til å mestre utviklingen for å skape en bærekraftig framtid for kommende generasjoner.

LES OGSÅ: Plan for et grønnere og mer innovativt næringsliv i Lier

Vi har vist evne til slik endring gjennom skiftende tider. Råvarer fra skog, fra vann og mineraler har sammen med naturen gitt oss en betydelig fordel og vi har evnet å skape bedrifter og arbeidsplasser med disse fordelene som plattform.

Nå, i andre halvdel av oljealderen, kreves det igjen av vi mestrer mulighetene som ligger inn i framtiden. Vi er godt rustet. Men vi er nødt til å jage mulighetene i det nye.

En bransje som virkelig har kjent endringskreftene trykke er mediene. Hvor mange holder nå daglig en avis som i utbrettet form har en bredde på nesten en meter? Ingen! Drammens Tidende har gjennom alle disse årene vært til stede og er i dag en avis jeg nesten utelukkende leser på et nettbrett. Men avisens aktualitet er den samme. Tydelig til stede og med snert mot makt på avveie og fokus på enkeltmenneskes utfordringer i møte med samfunnet. Et mediehus i tiden, som er en viktig aktør også for næringslivet.

Skulle jeg ønske meg noe mer så måtte det være flere av de gode historiene fra næringslivet.

LES OGSÅ: Næringslivet i Buskerud ligger allerede langt fremme for å finne løsninger for en grønn fremtid

Mer enn 70 % av arbeidsplassene i Buskerud finnes i privat sektor og er selve bærebjelken i verdiskapingen som danner grunnlaget for mange lokalsamfunn. Buskerud er ett av fylkene i landet som har høyest sysselsetting i privat sektor. For velferdsutviklingen betyr det alt. Derfor er det så viktig at vi lykkes.

Et samfunn i utvikling er et samfunn i endring og omstilling.

Næringslivet er helt avhengig av gode beslutninger hos myndigheter og politikere. Det er viktig at både lokale og regionale politikere kjenner godt til næringslivet i sin region og i sin kommune og forstår de utfordringene som påvirker mulighetene til å skape konkurransedyktige arbeidsplasser.

Omstilling og endring krever mot. Det krever også erkjennelse.

LES OGSÅ: Drammen kommune baklengs inn i framtida

Lenge trodde jeg at kommunereformen og etter hvert regionreformen skulle skape en ny og slagkraftig forvaltning. Slik skulle det ikke gå. I stedet har vi fått en kaotisk debatt og mangel på beslutninger som har ledet oss inn i dypere forvirring enn før på området.

Dette kalles mangel på politisk evne og vilje til ledelse.

Drammens attraktivitet hadde lenge særdeles positiv utvikling. Denne utviklingen må gjenreises. Drammen må være by-diamanten som skal være uomtvistet for alle som et regionalt fyrtårn vest for Oslo. Sammen med Kongsberg skal dette være en av de sterkeste nasjonale utviklingsaksene for de nye bedriftene inn i fremtiden: Innen helse, innen teknologi, innen digitalisering, innen miljø og innen fremtidens bygg og anleggsvirksomhet. Et bærekraftig næringsliv er løsningen for klima- og miljøskiftet. Ny anvendelse av skogen til biodrivstoff utvikler seg på Ringerike. Opplevelsesnæringer og reiseliv befester sin stadig sterkere posisjon i Hallingdal og Øvre Buskerud. I det grønne skiftet vil også mineraler være et helt nødvendige råstoffer. Her har Buskerud store muligheter.

Fra årsskiftet fratrer jeg stillingen som regiondirektør i NHO Buskerud og siden dette er min siste kronikk i denne sammenhengen tar jeg meg friheten til å gi noen råd som jeg mener er gode:

Hva må vi lykkes med i framtiden? Vel, det er svært viktig at vi reiser oss og ser fremover og erkjenner de store mulighetene vi har. Da har jeg lyst til å gi noen utfordringer det er viktig vi lykkes med:

  • Vi må gi alle våre unge en mulighet til å utvikle og ta i bruk sitt talent. Utdannelse og arbeid er fundamentet for et godt liv. Ikke minst må vi gjenreise respekten for håndverket og de praktiske fagene.
     
  • Det er nødvendig at vi forstår og legger til rette for at bedrifter kan vokse og utvikle seg i Norge. Særlig gjelder dette for norske bedriftseiere som betaler en urimelig skatt på arbeidende kapital. Konkurransen er knallhard.
     
  • Arbeidet for å bedre infrastruktur og samferdsel i hele regionen og fremkommeligheten i byområdene våre må fortsette og intensiveres. Alle må snakke opp norsk næringsliv og bedriftene våre. Det ligger et særlig ansvar på politikerne å legge til rette for næringsutvikling og verdiskaping. For å lykkes med det trenger man god innsikt.
     
  • Den norske modellen i arbeidslivet, med flate strukturer og godt samarbeid mellom ledelse og ansatte er et konkurransefortrinn og må hegnes om og utvikles.

Se rundt deg. Vi har mulighetene!

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT. NO:

* Punktum finale

* Til dere som mener så mye!

* Plan for et grønnere og mer innovativt næringsliv i Lier

Kommentarer til denne saken