I disse dager streikes det ved 21 hoteller og kantiner i Buskerud, det er det en velregulert og god grunn for.

I Norge er det et godt system for å drive forhandling og mekling mellom arbeidsgiver og arbeidstakersiden, og til nå har da disse også stort sett gjennomført dette på en profesjonell møte.

LES OGSÅ: Verdiskaping kommer ikke av seg selv

Når vi nå ser hva NHO kastter inn i oppgjøret må det være lov å spørre om noen på kvalitetssiden hos NHO nå har blitt utsatt for rasjonaliseringsprosessen som organisasjonen har igangsatt.

I årets oppgjør kreves det en bedring av lønn for en gruppe som tjener 77 % av gjennomsnittslønnen i industrien, er dette urimelig?

LES OGSÅ: Gründere i faresonen

Likeså kreves det at det fås på plass et system for å gjøre avtaler lokalt (noe restsen av arbeidslivet har hatt i årevis), er dette også helt urimelig?

Som de fleste ser så er ikke dette urimelig.

Det som derimot kan oppfattes som urimelig og direkte ufint, er at NHO bruker "sykehushotellene" og innvandrersituasjonen for å legitimere sine syn i tariffoppgjøret.

Det er her kvalitetsspørsmålet får inntreden, viktighet av å holde lønn nede pga. "at det sprenger rammen" i hotell-  og restaurantbransjen, "det er ikke mulig å gi dispensasjon til sykehushoteller fra NHO sin side" eller andre utsagn fra NHO som nok ikke holder de kvalitetsmålene vi på mange måter vi på mange måter er vant til fra NHO.

LES OGSÅ: Nå rammer oljekrisen oss

De ansatte i bransjen, de organiserte under riksavtalen trenger og fortjener å få på plass disse tingene i et oppgjør, uten streik ja gjerne. Men, denne gangen var det ikke mulig å få til, selv om kravene er meget moderate og rettferdige.

De som nå står vakt ved de virksomhetene som er tatt ut i konflikt gjør jobben for bransjen, for de uorganiserte som bare vil henge på, for skoleungdom og det seriøse/regulerte arbeidslivet.

Støtt opp om de som nå tar jobben og belastningen ved å streike.

Bruk ikke hoteller som er omfattet av konflikten!

FLERE AKTUELLE MENINGER:

* Fortjener respekt å stå opp for sterke meninger

* Ikke tvil om at mann og kvinne hører sammen

* Takk for innsatsen i 30 år, lærer. Nå er du ikke god nok lenger.

* De som henger og slenger