Frem til 1963 var Nordsjøen 100% norskeid. Nå er den gjennomhullet av private og internasjonale investorers bore- og tappeutstyr. Vi i Norge er blitt blant verdens desidert rikeste.

Fra 1855 til 1984 var telefoni eid av Televerket som 100% statsforetak. I dag ringes det og sendes meldinger via et utall private nett og vi er blitt en High Tech nasjon det står respekt av.

Mange har kalt vannet vårt arvegull eller var det arvesølv, og er det noe som virkelig tilhører det store fellesskapet er det vannet.

Tenk på det store, evige kretsløpet. Kommer fra ”oven” som snø og regn og flommer ned over bygd og by, skog og fjell i enorme mengder som vi ser på, bader oss i, drikker av så mye og så ofte vi vil.

Mye, det meste vannet, renner ut i havet, langt ut over landegrensene og kommer tilbake i sitt evige kretsløp.

Bruk meg, bruk meg enda mer, mye mer! Del meg, del meg med mange fler synges det fra energien der den fosser forbi i enorme ubrukte mengder.

Forfall og vedlikeholdsetterslep:
Utvendig er kraftverkenes fasader gedigne og tilsynelatende velholdte i hvert fall ser de slik ut på avstand.
Innvendig er det til dels ille grunnet forfall og manglende vedlikehold.  Og et sted har DSB avdekket PCB-holdig olje som lekker fra 88 år gamle kabler.

Mens jeg jobbet med denne kronikken ble jeg overraskende invitert til frokostmøte med Næringsminister Monica Mæland i anledning H-2020 programmet, og følgende dikt ble til:

Kjære Minister Mæland,

Du er blå og frisk som våre klareste vann,

finner deg vei gjennom fjell og land.

Man hva med det som skal bli til strøm.

Det ender jo ofte som en uvirkelig drøm.

Gjennom rustne, gjengrodde rør og turbiner,

ja enkelte steder passeres udetonerte miljøminer.


Kommuner og fylker vil ha barnehager og sykehjem,

det er det som teller mest for dem.

Skap arbeidsplasser med nye turbiner og rør,

slik at vannet ikke bare renner forbi og fisken dør.


Lett på skatter, lett på avgifter, ta ansvar selv,

bruk vannet der det funkler fra våre høye fjell.


La oss med Europa dele vår grønne makt.

La oss sammen kle verden i miljøets drakt.


Sett lokale byråkrater til siden,

de er ikke i pakt med tiden.

De opptrer ofte som demoner,

mens verden drukner i støv fra kull og atomer.


Sats på modernisering, oppgradering og vedlikehold.

Få vannkraftverkene frie for gamle troll!


Og, hvor mange årsverk

kan dette gi?

Ikke bare tusen, men

tusen x 10 x 10!

Og samtidig mengder av ren,

ny energi.

Frigi vannkraften på samme måte som Nordsjøen og telelinjene ble frigitt fra statens favntak. Nå er det både fylker og kommuner som må gi avkall på sine eierskapsfordeler til glede for det store, store fellesskapet.

Samtidig blir det satt enda mer fokus på det store vedlikeholdsetterslepet, best illustrert med Nore 1 som i flg. DSB lekker PCB-holdig olje fra 88 år gamle kabler.

Og det vil ikke koste oss en krone, private investorer, lokale og internasjonale står i kø og vil skape tusenvis av arbeidsplasser gjennom oppgradering og modernisering av dagens anlegg.

Norskproduserte kraftkabler vil i tillegg sørge for ren, regelmessig, grønn energi til store deler av Europas befolkning og kanskje rekker vi helt til Afrika og Østen med vår hjelp til å holde våre klimaforpliktelser.

Og hvilke eksportmuligheter kunne vi ikke hatt av norsk vannkraftteknologi, hvis vi også der hadde vært verdensledende tilsvarende det vi er på installasjoner under vann og i lufta.

FLERE AKTUELLE DEBATTINNLEGG:

* Helleland leverer

* Sykehussaken - en lidelsens vei

* Frykt og avsky i Lier

* Ytre farer