I visshet om at Kirkens Bymisjon også bifaller, vil IF Hellas takke alle blide skogsvandrere som i det flotte høstværet søndag 21. oktober valgte å legge turen innom Hellashytta og på den måten med sine bidrag støtte Bymisjonens fine arbeid.

Køen foran salgsdisken var tidvis lang, men stemningen var hele tiden særdeles positiv, selv da noen innimellom måtte vente på sin bestilte vaffel. Vårt inntrykk var at folk gledet seg over å kunne delta i en slik dugnad i kombinasjon med naturopplevelsen i en flott høstdag på skauen.

I løpet av noen korte formiddagstimer la skaufolket igjen nesten 9.000 kroner som er overført til Bymisjonen. Beløpet er en smadring av tidligere dagsrekord på Hellashytta en oktoberdag.

I alminnelighet trekkes ikke enkeltpersoners navn fram ved en slik anledning, men vi tilkjennegir likevel at det var ekstra hyggelig at også byens ordfører Tore Opdal Hansen var å se i vaffelkøen.

Hyttestyret i IF Hellas har gjort de aller beste erfaringer med dagen, og vi ønsker så mange som mulig hjertelig velkommen til å komme innom også på «helt vanlige» søndager.