Naturlig plass i marka

"Sykling i marka er kommet for å bli og alt tyder på at aktiviteten vil øke i årene fremover", skriver artikkelforfatteren.

"Sykling i marka er kommet for å bli og alt tyder på at aktiviteten vil øke i årene fremover", skriver artikkelforfatteren. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Lokallaget til NOTS Drammen- og omegn registrerer at Kai Ekstrøm på generelt grunnlag er motstander av sykler i marka. Heldigvis gir allemannsretten syklister adgang til å bruke marka.

NOTS mener at marka skal være tilgjengelig for alle, kunne brukes av alle, skånsomt for å forhindre unødig slitasje, og med hensyn til hverandre enten man sykler, går på ski, løper eller går på tur.

Selv om vi i NOTS har respekt for motstanden mot sykling i marka, kan vi ikke la feilaktige argumenter og retorikk stå ubesvart.

Ifølge Ekstrøm er det en menneskerett å få bruke urørt skog og mark.

Vi i NOTS er enig, men faktum er at marka vår ikke er urørt. Den er vakker, men langt fra urørt. I Drammensmarka er dessverre menneskelig påvirkning sterkt fremtredende.

Marka er et edderkoppspinn av skogsbilveier, maskinbygde skiløyper, flatehogst og kraftledninger og ikke kun «et gigantisk edderkoppspinn av stier og gamle fotefar» som Ekstrøm skriver.

NOTS er ikke imot menneskelig påvirkning, mange av oss går på ski og alle trenger strøm og tømmer, det er det stadige fokuset på syklister som skogens terrorister som blir paradoksalt når sykkelspor settes opp mot de ovennevnte inngrep i naturen.

Ekstrøm skriver at han har registrert at det er bygget klopper i enkelte myrområder.

Disse kloppene er bygget på dugnad av foreningen Drammensmarkas Venner og NOTS-medlemmer med støtte fra tilstøtende kommuner, for å bedre fremkommeligheten både for fotfolk og syklister samt for å skåne myrområder.

Kloppene er bygget slik at om du fjerner dem, vil det etter kort tid ikke være mulig å se at de har vært der. Et fantastisk flott tiltak for oss alle.

Ekstrøm ser på kloppene som et fremmedelement. Jeg tør minne han om at hyttene til hytteeierne han representerer også er fremmedelementer i marka.

Hva er en sti? Jo en sti er per definisjon slitasje påført av mennesker. Sykling bidrar også til slitasje, men på en annen måte enn gående. Sliter det mer på terrenget enn gående?

Ekstrøms påstand om at sykling setter spor er korrekt, men den påfølgende påstanden om at noe av skaden er uopprettelig avslår jeg som vås.

Erfaring fra store sykkelritt med flere hundre deltakere er at myrer og tråkk raskt tar seg inn igjen.

Det er lite eller ingen norsk forskning på slitasjen sykling påfører naturen, men denne artikkelen (URL 1) viser til den forskningen som er gjort og resultatene peker ikke akkurat i den retningen som diverse innlegg i media tyder på.

Miljøverndirektoratet skal i 2016 gjennomføre et stort forskningsprosjekt på slitasjen sykling påfører naturen. Det blir bra for alle parter å få noe konkret å forholde seg til, ikke bare føleri og synsing.

Økt bruk av marka, både til fots og på sykkel, vil øke slitasjen. Er det et onde? Nei mener NOTS, men vi må alle sørge for å bruke naturen skånsomt.

Satt opp mot de store inngrepene påført av skogsmaskiner, flatehogst og bulldosere som bygger langrennsløyper, blir det tullete å ta syklistene for å ødelegge markaidyllen.

Men vi er enige i at det må jobbes med holdninger, noe NOTS har høyt på agendaen. Vi er enige i at både syklister og andre brukere må få en større bevissthet rundt hvordan man skal fungere sammen i marka og hvordan vi skal te oss for å påføre minst mulig skade.

NOTS har utarbeidet stivettregler og regler for vintersykling. (URL 2).

Det jobbes aktivt med å spre disse til den stadig voksende massen av sti- og terrengsyklister. Ekstrøm etterspør kjøreregler i marka. Jeg kan informere om at dialogen mellom ulike brukergrupper av marka er ytterst levende.

Det ble i november arrangert en temakveld om sykling av Forum For Natur og Friluftsliv i Buskerud, FNF.

Der deltok blant annet grunneiere, DNT, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Naturvernforbundet, NOTS med flere. Videre er det etablert et arbeidsutvalg for flerbruk av Drammensmarka der NOTS er med.

Poenget med dette er å sørge for fredelig sameksistens mellom nye og tradisjonelle brukergrupper i Finnemarka samt å sørge for at økt ferdsel påfører minst mulig skade.

Sykling i marka er kommet for å bli og alt tyder på at aktiviteten vil øke i årene fremover. Vi som sykler i marka har intet ønske om å ødelegge idyllen for Ekstrøm eller andre. Vår måte å drive friluftsliv på gir oss økt rekkevidde og fantastiske muligheter til se store områder i flere kommuner uten å forurense, uten å påføre naturen skade og uten å være til bry for de andre gjennomgående blide og glade markabrukerne.

Vi bør oppfordre flere til å bruke marka, både til fots og på sykkel, ikke krige oss imellom.

MER DEBATT:

Viktig rolle i lokalsamfunnet

«Ja, de er så fattige som de sier ...» 

Mobbing: Ta signalene på alvor! 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken