Høring i Nedre Eiker: Var ønsket å hausse opp stemningen om sikkerheten?

Truls Hvitstein er rådmann i Nedre Eiker kommune.

Truls Hvitstein er rådmann i Nedre Eiker kommune.

Av
DEL

LeserbrevDet var med stor forundring jeg leste Drammens Tidende/Eikerbladets sak om kommunestyrets og kontrollutvalgets behandling av saken om høring. Spesielt når det gjaldt debatten i kommunestyret, der avisene ikke var til stede. Derfor er det på sin plass å påpeke noen feil.

Ingen av Arbeiderpartiets representanter protesterte mot at Bjarne Jensen skulle komme på høringen. Det som ble sagt, var at hvis Bjarne Jensen kommer som ekstern ekspert, så må vi også etterkomme rådmannens anmodning om at han kan ha med ekstern ekspertise. Kontrollutvalget må ta hensyn til det arbeidsgiveransvar som påligger kommunestyret og KU, og dermed ivareta rådmannens ønske om bisittere under høringen. Dette har han all rett til ifølge retningslinjene.

LES OGSÅ: Nye Drammen: Tiden er inne for gode innspill

I forslag til budsjett for høringen, laget 20. februar 2019, ligger utgiftene til sikkerhetstiltak inne. Dette er ikke et nytt punkt til budsjettet for høringen.

Det er naturlig at kommunen må sørge for sikkerhetstiltak under høringen, slik kommunen også sørger for sikkerhetstiltak under for eksempel 17. mai-tog. Slik er sikkerhetssituasjonen blitt. Slik ordskiftet har vært i denne saken, både fra medias side og på sosiale medier, er det helt naturlig å sørge for at sikkerheten er ivaretatt. Det er litt rart dersom kontrollutvalgets leder har uttalt at han synes vakthold er vel dramatisk i Mjøndalen, ettersom han allerede i februar satte opp et forslag til budsjett som inneholdt penger til vakthold.

Måten Drammens Tidende/Eikerbladet velger å omtale temaet om sikkerhet på, tyder det på et ønske om å hausse opp stemningen og å skape sensasjonslignende tilstander. Man skulle tro at visse mediesaker den siste tiden ville få noen hver til å være mer nøkterne i sine fremstillinger. Hvor høringen holdes er for øvrig ikke relevant i så måte.

LES OGSÅ: Kommunevåpenet - verdt å svelge noen kameler

Arbeiderpartiet sa i sine innlegg at vi ønsker høring, det har vi gjort lenge, og vi er villige til å vedta det budsjett som trengs for å gjennomføre denne høringen. Det vi er mest opptatt av er at alt skal gå riktig for seg, innenfor lovverk og regler som Stortinget har satt for kontrollutvalgets arbeid. Derfor overlot vi fullt og helt til kontrollutvalget å avgjøre hvem som skal inviteres.

Hadde Drammens Tidende/Eikerbladet vært til stede, kunne de også ha nevnt Gunnar Nicolay Halvorsens innlegg fra talerstolen i kommunestyret. Han sa følgende: «Bjarne Jensen reiser land og strand rundt og snakker Nedre Eiker ned. Derfor er det viktig at han deltar på høringa så han kan få fakta».

Det syns jeg var en merkelig uttalelse. Det er oppsiktsvekkende om Halvorsen mener det er et behov for en høring i Nedre Eiker for at Bjarne Jensen skal bli opplyst om situasjonen. Ikke mindre oppsiktsvekkende er det at Bjarne Jensens fremste forsvarer mener at Jensen må opplyses om situasjonen i Nedre Eiker – han har jo hele tiden vært omtalt som ekspert?

LES OGSÅ: Nye Drammen kommune må låne mer penger og nedbemanne

Arbeiderpartiet ønsker denne høringen gjennomført så raskt som mulig, innenfor de rammer som kommunestyret satte i sitt vedtak 27. mars, og håper at dette blir gjennomført før sommeren. Rådmannen har fulgt de anmodninger formannskap og kommunestyret har gitt han i vedtak, og han har gitt oss de opplysninger han har hatt til enhver tid. Vi frykter ikke at noe skal komme opp som vi ikke har visst. Vi har hvert eneste år fått grundige opplysninger om kommunens økonomiske situasjon både fra administrasjonen og fra Fylkesmannens kontor. En høring har vært et folkekrav og det er det vi imøtekommer.

Til slutt er det verdt å minne om hvem som først uttrykte et behov for ekstern ekspertise i denne høringen. Det var ikke rådmannen. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags