Mitt innlegg var skrevet for å kritisere lokalpolitikerne som ga bort tomten for én krone

Av
DEL

MeningerTusen takk til Arild Nygård, leder i MIF og Per Fjeld-Olsen, styreleder Mjøndalen Stadion for tilsvar til mitt leserinnlegg som handlet om arealoverføring og fordeling av kommunale midler til blant annet idrettslag.

Som de peker på, er det ikke rent lite imponerende det MIF har fått til på tomten de fikk av Nedre Eiker kommune i 2011. Fortetting i sentrum, grønne lunger, bildeling, oppholdsarealer, gang – og sykkelveinett er absolutt i tråd med De Grønnes politikk. Og la det heller ikke være noen som helst tvil – det arbeidet de driver for barn og unge i kommunen er positivt, og jeg heier på det.

Det bør heller ikke være noen hemmelighet at jeg personlig er MIF-supporter, ja skikkelig «brun i hjertet» har jeg vært nesten hele mitt liv, og kommer nok til å være det så lenge jeg lever.

Forskjellsbehandling av idrettslag

Mitt innlegg var ikke skrevet for å kritisere MIF som idrettsforening, og jeg kan ikke se at jeg har gjort det noe sted. Det var skrevet for å kritisere lokalpolitikerne som ga bort tomten for én krone. Jeg var ikke politiker for KrF på det tidspunktet det ble gjort, så jeg kan ikke svare for hvorfor mitt gamle parti valgte å gå inn for dette.  

Det er to ting jeg skrev om i det forrige innlegget mitt, og fordelingsnøkkel ovenfor idrettslag og andre var en av de. For ja, MIF som idrettsforening gjør veldig mye bra, men poenget er at nå er det noen som opplever at de har blitt forskjellsbehandlet, nemlig Birkebeineren IF.

De har også fått arealer av Nedre Eiker, men forskjellen er at de ikke har fått arealer til å bygge boliger så de kan tjene penger til å finansiere det de som idrettslag ønsker å gjøre.

Hva skal politikerne gjøre i en slik situasjon? Birkebeineren IF driver også et fantastisk arbeid i stor grad bygget på frivillig arbeid for barn og unge. Men skal vi fortsette å gi bort arealer på den måten som ble gjort til MIF? Eller skal vi sørge for at behandlingen av dem som har lavterskeltilbud til barn og unge som i stor grad er drevet av frivillige blir likt behandlet framover?

Hyller frivilligheten

Miljøpartiet De Grønne hyller frivilligheten og for at de er med på å inkludere og utvikle de yngre generasjonene og legger inn flere dugnadstimer enn vi kan ane. Vi mener at kommunen er helt avhengig av frivilligheten, og vi forholder oss til at i Nye Drammen vil det være hundrevis av flotte tilbud for barn og unge innenfor idrett, friluftsliv, kultur, med mer, som trenger drahjelp og en positiv innstilling fra kommunen, og som ikke minst også fortjener det, den bredden de alle representerer er det viktig å få fram i politiske prioriteringer.

Det vil bli et kunststykke for kommunen å sørge for en god og ikke minst rettferdig fordelingsnøkkel, og vi må anerkjenne at kommunen sine økonomiske ressurser strekker seg kun et lite stykke på vei.

Lokalpolitikere må være edruelige på vegne av kommunens ressurser. Det er nok av kommunale oppgaver som må prioriteres, og sannheten er at lovpålagte oppgaver må gå foran alt annet. Ikke alle kan få de verdiene som MIF fikk, det vil gå galt, og vi må forhindre forskjellsbehandling framover.


Arealoverføringen til MIF var feil

Det er hyggelig at MIF inviterer meg til å snakke om idrettens plass i den nye kommunen. Den invitasjonen takker jeg selvsagt ja til. Jeg vil oppfordre flere idrettslag, og andre lag og foreninger til å invitere oss.

Vi har allerede vært hos flere, og nylig hadde vi et veldig positivt møte med Drammen Friluftsforum som er en paraplyorganisasjon for friluftslivsforeninger i Nye Drammen. De jobber for å styrke medlemsorganisasjonenes interesser inn mot kommunen. Dialog med og kunnskap om alle tilbudene rettet mot barn og unge der ute er viktig når gode ordninger skal landes – til det beste for våre barn og unge. Idretten har tradisjon for å organisere seg godt ovenfor kommunen, og her har flere lag og organisasjoner noe å lære.

Når det kommer til arealoverføringer vil jeg fortsatt hevde at overføringen til MIF var feil, og at det er der Mjøndalen skole skulle ha blitt utvidet. Det vil bli dyrt for kommunen å skaffe seg arealer til dette nå. Arealforvaltning er en av det viktigste oppgavene vi som lokalpolitikere har, og den kan ikke være tilfeldig eller kortsiktig.

Hvordan lokalpolitikerne prioriterer arealene, blir en stadig viktigere oppgave ettersom det blir lagt press på tilgangen til arealer i takt med befolkningsveksten i vårt område. Hver eneste kvadratmeter teller, og er viktig for utviklingen av gode tjenestetilbud fra et kommunalt ståsted. For hvert vedtak som blir gjort av lokalpolitikerne våre på dette feltet, blir prioriteringene gjort synlige.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags