Nei til gondolbane - bevar Haukåsmarka, Strømsøåsen og attraktive boligstrøk

Av
DEL

LeserbrevGodt timet etter et omstridt vedtak om utbygging av høyhus på Konnerud kom det denne uken nok et innsalg for gondolbane fra en investorgruppe med Joachim Hansen i spissen.

Dette er ikke første gang Hansen presenterer en gondolbane for å frigjøre eiendom på Strøm skog. Denne gangen, med Torstein Tvenge og Drammens kommunes eget eiendomsselskap på laget, skal de slå et slag for å få drammenserne ut i marka.

Det er ganske mange motargumenter mot dette og det tilhørende prosjektet med markautbygging og Haukåsbakken. Jeg skal være ærlig og innrømme at den første reaksjonen min var at dette ville være en visuell voldtekt av Danvikåsen, en flott bydel med mange bevaringsverdige boliger. En gondolbane her vil ikke bare forringe eiendomsverdiene og livskvaliteten til en rekke berørte huseiere på Danvik og Austad, men også på Konnerud. Det er jo bare å skule til hvordan et liknende gondolprosjekt har berørt innbyggerne i Voss.

La det ikke være noen tvil om at primærinteressene til investorgruppen som står bak ideen om gondolbane er å kapitalisere på utvikling av store områder i på Haukås og i marka. De prøver å legge frem en sak som tjener dette målet, med fokus på å levere andre prosjekter som en del av pakka. Rett og slett pynter de brura. En del av dette er å legge frem analyser og konsulentrapporter som styrker deres sak. Disse rapportene er på ingen måte en objektiv fremstilling. Siden jeg ikke er på frierføtter tillater jeg meg å si at denne brura vil jeg ikke ha. Og jeg er ikke alene om det.

Gondolbanen er en del av et større prosjekt der man ønsker å bygge ut store deler av marka mellom Haukåstoppen og Konnerud. Investorgruppen har også fått med Drammen Idrettsråd på laget og selger inn en utvikling av Haukåsbakken. Området som berøres, har turveier og skiløyper inn fra alle kanter. Dette er natur og friluftskvaliteter som vil bli ødelagt av investorenes planer. De ødelegger for det friluftslivet de angivelig er så opptatt av.

Vi mangler ikke områder for boligutvikling i Drammen. Jeg minner om hva Høyre selv uttalte når det stod om gondolbane på andre siden av elva: «Det er ikke nødvendig å utvikle boliger i områder som Haukås, Spiralen, Hamborgstrøm, Landfalltjern, Stegla eller tilsvarende områder, fordi vi har arealer nok til bolig. Derfor sier Høyre et klart: Nei».

Ser utbyggerne for seg at person- og varetransport til skisenter og konferansesenter skal skje utelukkende med gondolbanen? Hvor realistisk er det? Dette vil generere masse biltrafikk og parkeringsbehov i eksisterende boligområder, og i verste fall i marka. Det vil også generere et behov for parkeringsplasser ved endestoppene, som investorgruppen selv sier i sitt planinitiativ.

Er det realistisk å tro at en gondolbane vil redusere behovet for ny Konnerudnedføring? Tror man virkelig, fordi at det står i en rapport, at de på Konnerud som i dag bruker bil for å komme seg til jobb, vil slutte med det? At de vil finne seg i å bruke minst tre transportmidler for å komme seg inn til Oslo: buss, gondol og tog? Det går busser i dag, fra Konnerud til Strømsø, hvert 8. minutt. Vil Brakar være med og støtte dette prosjektet? Så lenge gondolbanen ikke inngår i det offentlige kollektivnettet vil det virkelig presse økonomien i prosjektet. Bør Drammen kommune og skattebetalerne ta på seg den økonomiske risikoen for drift og vedlikehold?

Det er ikke riktig at urbane gondolbaner er i ferd med å bre om seg. Prosjektet i Gøteborg som investorgruppen tidligere har referert til, er stoppet, blant annet på grunn av for dårlig samfunnsøkonomi. Ruter har avvist gondolbane i Oslo. Trondheim vegrer seg mot å satse på gondolbane.

Hvis det var så fortreffelig, så bør vi jo utvikle et gondolnett over hele Drammen. Med strekk til Bragernes, Holmen, det nye sykehuset og kanskje opp på Spiraltoppen også?

Og igjen: Hvilken rolle skal kommunene ha i slike prosjekter? Igjen finner vi kommunen på begge sidene av bordet. Drammen eiendomsutvikling er representert i dette prosjektet, noe som atter en gang trekker habilitet rundt en eventuell beslutning i tvil.

Drammen kommune har vært, og er fortsatt preget, av en rekke utviklingsprosjekter som skaper stor motstand blant de som berøres direkte. Det er holdt mange flotte taler om medvirkning og at innbyggerne skal bli hørt. Etter min mening ser vi nok en gang signaler på at investorer og entreprenører blir prioritert fremfor vi som allerede bor i kommunen. Det er flott med initiativer og gode ideer, men kan det være at politikerne ikke bør stille seg til disposisjon for slike innsalg.

Jeg håper virkelig at både posisjon og opposisjon opptrer edruelig på festen som prosjektet Haukåsbanen byr opp til. At de venter til dugget på ølbrillene er borte, etter at prosjektfremstillingen med sine flotte tegninger og beregninger er fortært.

Drammen har en sjelden nærhet til marka. Ikke bare på begge sider av elva, men også oppe på Konnerud. Denne nærheten verdsettes av oss som bor i og bruker disse områdene daglig. Hvor mye planinitiativet til investorgruppen berører disse områdene, kommer ikke frem i artikkelen i Drammens Tidende 02.06.

Jeg mener vi må ta vare på disse områdene og ikke uten videre tillate at byutviklingen drives frem av investorer og entreprenører.

Les også:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags