Nei til utrygg vei i nærområdet vårt i Solbergelva

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er med stor uro vi ser at prosjektet Liebak Panorama i Solbergelva nå ligger ute for salg.

Vi som bor i området er svært bekymret for trafikkforholdene som utbyggingen innebærer. Hensynet til små og store trafikanter er overhodet ikke tatt hensyn til når det nå skal bygges, i første omgang, 46 boenheter i gata vår. Dette er et svært populært turområde, det er skolevei og det er flere barnehager i umiddelbar nærhet. Til tider kryr det av unger i gatene her.

Adkomstveien er tenkt lagt via Kvernhusveien og Tollefshagen. Ingen av disse når opp til en god og trygg veistandard for de myke trafikantene. Selv om Kvernhusveien vil bli noe utbedret i henhold til planene, så vil ingen av disse veiene få fortau eller gangsti. Dette blir jo direkte uforsvarlig, med den massive økningen i trafikken som utbyggingen vil medføre. En tidligere kartlegging over området, utarbeidet av Rambøl, stadfester også at disse veiene ikke er egnet som adkomstvei.

Vi mener at informasjonen rundt reguleringsplanen/prosjektet har vært for dårlig. Det burde vært holdt åpne møter tidlig i løypa, og det burde vært annonsert på en måte slik at alle i nærområdet var klar over og hadde mulighet til å uttale seg. Dette fastslås faktisk som et krav i plan- og bygningsloven.

Burde ikke vi ha fått beskjed om at reguleringsplanen var vedtatt, og gitt anledning til å klage? Vi så aldri noe til en slik kunngjøring, og vi fikk høre at prosjektet var lagt på is på grunn av sprengt kapasitet på vann/avløpsnettet. Overraskelsen var derfor stor da vi fikk nabovarsel nå i juni om at nå skulle det bygges.

Det var for øvrig bare de nærmeste naboene som fikk nabovarsel, selv om dette prosjektet som er så omfattende berører hele boligfeltet.

Akkurat nå er saken i bero fordi de privatrettslige forholdene ikke er på plass. Kvernhusveien er privat vei, som har blitt vedlikeholdt av et veilag. For å utvide veien, må det inngås avtale med en av beboerne, som faktisk må avstå fra noe av sin eiendom. Noen slik avtale foreligger i skrivende stund ikke.

Dette er jo på mange måter prototypen på hvordan det ikke skal gjøres i eiendomsutvikling, hvor utbygger selger boliger før veirett er i orden.

Vi ønsker at kommunen skal lage en helhetlig reguleringsplan for hele Solbergelva øvre. Det har i kommuneplanen hele tiden vært meningen å lage ny tilførselsvei fra Vinnes og opp, og nå er det vedtatt vei via Ulverudgata opp mot Granittveien. Hvorfor ikke benytte dette som adkomstvei i stedet?

I tillegg til dette med veien så foreligger det en rapport fra i år fra Fylkesmannen, som konstaterer at renseanlegget er overbelastet og sliter med ulovlige utslipp. Et av kravene i reguleringsplanen for området er nettopp at det skal være tilstrekkelig kapasitet i renseanlegget.

Dette ser ikke ut til å være oppfylt, faktisk så sier rapporten fra fylkesmannen: «Så lenge Drammen kommune ikke overholder krav til utslipp vil ethvert nytt påslipp av nye abonnenter til renseanlegg som ikke overholder rensekrav, privat eller næring, bli betraktet som en forsettlig økning i ulovlige utslipp».

Hvorfor griper ikke kommunen inn og stopper utbyggingen, og gjør dette på en skikkelig måte? Få både trygg vei og vann/avløp på plass før utbygging, og gjør dette til et fortsatt attraktivt og trygt sted å bo.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken